[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

A nyní ještě: Bankomaty České spořitelny k 1.7.2019Vážení přátelé,
k datu 1. 7. 2019 opět vzrostl počet bankomatů České spořitelny, a.s.
pro použití s hlasovým výstupem. Od minulé aktualizace 1.5. 2019
přibylo po celé republice dalších 50 bankomatů.
Aktualizovaný seznam Vám zasíláme v příloze ve formátu txt a xls.

Více informací o bankomatech, které jsou k použití s hlasovým
výstupem, naleznete na webové stránce, na jejímž konci jsou umístěny
ke stažení i aktuální seznamy:

https://www.sons.cz/Bankomaty


Tuto zprávu podává
Ing. František Brašna
Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s.

S pozdravem
František Brašna
Metodické centrum odstraňování bariér 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek. (SONS ČR) 
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 
www.sons.cz/bariery
ÿþBankomaty eské spoYitelny k 1. 
ervenci 2019 upraveny k ovládání s 
hlasovým výstupem                    
        

Msto  Ulice   Lokalita    Dostupnost  
Poloha GPS aírka    Poloha GPS délka   
interní ozna
ení    Celkem: 1246

Adamov  Dru~stevní 421/1    Budova 
msta    nepYetr~it 49.2910970 
16.6652660 CS6321     

Aa  Hlavní 2852/57  eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 50.2203291 
12.1906626 CS3307     

Aa  Chebská 1573/211    TESCO   denn 
07:00-22:00   50.2137529 12.1996754 
CS3304     

Bechyn nám. T. G. Masaryka 4   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2945739 14.4690557 CS3048     

Benátky nad Jizerou Platanová 596   
BILLA   v provozní dob 50.2857744 
14.8244936 CS1830     

Benátky nad Jizerou Na Burse 595    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2860168 14.8283218 CS1832     

Beneaov Tyraova 162 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.7826695 
14.6890635 CS1203     

Beneaov Tyraova 162 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.7826695 
14.6890635 CS1211     

Beneaov ervené Vraky 2217  KAUFLAND    
v provozní dob 49.7938137 14.6828332 
CS1205     

Beneaov }i~kova 2040    obchod  
nepYetr~it 49.7788603 14.6839535 
CS1202     

Beneaov nad Plou
nicí    námstí Míru 1  Mstský úYad    
nepYetr~it 50.7417465 14.3112954 
CS4342     

Beroun  PlzeHská 230    BILLA   
nepYetr~it 49.9572486 14.0593423 
CS1302     

Beroun  TYída Míru 1540 PENNY MARKET    
denn 07:00-20:00   49.9572996 
14.0507154 CS1326     

Beroun  Politických vzHo 1940  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9657177 14.0726349 CS1313     

Beroun  V PlzeHské brán 1  Kavárna 
CrossCafe   nepYetr~it 49.9631434 
14.0706125 CS1303     

Bílina  Wolkerova 73/7  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5487512 13.7754412 CS5007     

Bílina  NábYe~í 463 ALBERT Hypermarket  
v provozní dob 50.5630680 13.7633346 
CS5004     

Bílovec Slezské námstí 11/40   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7566604 18.0165964 CS8045     

Blansko nám. Svobody 1711/8b    Obchod  
nepYetr~it 49.3645763 16.6437024 
CS6307     

Blansko Wanklovo nám. 1436/3    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3615212 16.6434720 CS6323     

Blovice Masarykovo námstí 90   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5814381 13.5400564 CS3118     

Bohumín tY. Dr. E. Beneae 1124  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9027274 18.3557442 CS7928     

Bohumín tY. Dr. E. Beneae 1124  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9029057 18.3555392 CS7926     

Bohumín tY. Dr. E. Beneae 1124  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9027274 18.3557442 CS7927     

Bohumín 9. kvtna 1197  KAUFLAND    
nepYetr~it 49.8987137 18.3503348 
CS7933     

Bohumín Ad. Mickiewicze 67  Nádra~í D  
v provozní dob 49.9010785 18.3592433 
CS7939     

BohuHovice  6. kvtna 616   Centrum 
zdraví BohuHovice   nepYetr~it 
49.6613132 17.2837937 CS8136     

Bojkovice   Suailova 232    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0370640 17.8120173 CS7208     

Bolatice    Hlu
ínská 727/2 Nákupní stYedisko JEDNOTA   
nepYetr~it 49.9522352 18.0800589 
CS8218     

Bor námstí Republiky 634   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7118949 12.7737557 CS4001     

Borovany    }i~kovo nám. 50 Dom 
nepYetr~it 48.9010639 14.6426191 
CS2310     

Boskovice   Masarykovo námstí 15/14    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4882454 16.6598363 CS6350     

Boskovice   Komenského 2302 Albert  
denn 07:00-20:00   49.4908847 
16.6530981 CS6361     

Boskovice   Rovná 2460/4    KAUFLAND    
nepYetr~it 49.4913796 16.6415763 
CS6360     

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav    
Ivana Olbrachta 36/1    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1860861 14.6615882 CS1527     

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav    
Zápská 2600 Kaufland    denn 
07:00-22:00   50.1782912 14.6687141 
CS1526     

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav    
Boleslavská 1391    Prodejna    
nepYetr~it 50.1965282 14.6753860 
CS1511     

Brno    Masarykova 430/25   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1926172 16.6104645 CS6278     

Brno    Lidická 960/81  eská 
spoYitelna, a.s. (OC Meta)    
nepYetr~it 49.2073834 16.6041495 
CS6218     

Brno    Jánská 446/6    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1939859 16.6098662 CS6202     

Brno    Netroufalky 770/16  eská 
spoYitelna, a.s. (OC Campus Square)   
nepYetr~it 49.1774879 16.5660770 
CS6267     

Brno    Palackého tYída 183/38  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2205829 16.5969158 CS6299     

Brno    VídeHská 815/89a    ALBERT 
Hypermarket  denn 07:00-22:00   
49.1765949 16.5975299 CS6255     

Brno    Makovského námstí 2574/1   
BILLA   nepYetr~it 49.2185268 
16.5762393 CS6226     

Brno    Minská 1227/22  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2110507 16.5845744 CS6239     

Brno    Nádra~ní 418/1  Hlavní nádra~í 
D   nepYetr~it 49.1911753 16.6129655 
CS6250     

Brno    KolaYíkova 1499/3   Bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.2474517 
16.5820686 CS6264     

Brno    Dornych 404/4   TESCO, obchodní 
dom v provozní dob 49.1895247 
16.6130307 CS6211     

Brno    Masarykova 430/25   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1926172 16.6104645 CS6276     

Brno    Netroufalky 770/16  eská 
spoYitelna, a.s. (OC Campus Square)   
nepYetr~it 49.1774879 16.5660770 
CS6256     

Brno    Kubí
kova 1115/8 MAX centrum (pobo
ka S, a.s.)    nepYetr~it 49.2211850 
 16.5179077 CS6266     

Brno    }aroaická 4292/30   BILLA   
nepYetr~it 49.2060831 16.6643838 
CS6214     

Brno    Pálavské námstí 4246/5 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2057862 16.6606779 CS6235     

Brno    Kounicova 952/4 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2001821 16.6050207 CS6230     

Brno    Cejl 43/111 Bývalá pobo
ka S   nepYetr~it 49.2016913 
16.6259594 CS6231     

Brno    Ve VaHkovce 462/1   eská 
spoYitelna, a.s. (Galerie VaHkovka)   
denn 09:00-21:00   49.1888341 
16.6137517 CS6205     

Brno    Lidická 960/81  eská 
spoYitelna, a.s. (OC Meta)    
nepYetr~it 49.2072474 16.6041443 
CS6279     

Brno    Herapická 823/3 HORNBACH    v 
provozní dob 49.1790231 16.6053658 
CS6241     

Brno    Kobli~ná 49/21  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1954030 16.6123789 CS6207     

Brno    Dukelská tYída 138/60   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2112378 16.6338304 CS6225     

Brno    námstí 28. dubna 145/60    
ÚYad M Brno-Bystrc nepYetr~it 
49.2266946 16.5309381 CS6261     

Brno    Cimburkova 593/4    NC Královo 
Pole (TESCO) nepYetr~it 49.2168046 
16.6083101 CS6258     

Brno    Palackého tYída 1365/59 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2237490 16.5946248 CS6204     

Brno    Skandinávská 128/2  AVION 
Shopping Park (TESCO) v provozní dob 
49.1573648 16.6272651 CS6252     

Brno    Ve VaHkovce 462/1   eská 
spoYitelna, a.s. (Galerie VaHkovka)   
denn 09:00-21:00   49.1888341 
16.6137517 CS6227     

Brno    Lidická 960/81  eská 
spoYitelna, a.s. (OC Meta)    
nepYetr~it 49.2072474 16.6041443 
CS6281     

Brno    Dukelská tYída 138/60   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2112378 16.6338304 CS6283     

Brno    Kamenice 745/1  KAUFLAND    
nepYetr~it 49.1739650 16.5820299 
CS6254     

Brno    KYídlovická 890/2   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1884867 16.5949448 CS6224     

Brno    Vondrákova 825/13   Albert  
nepYetr~it 49.2218948 16.5280782 
CS6268     

Brno    Okru~ní 855/33  Billa   
nepYetr~it 49.2341813 16.6245712 
CS6269     

Brno    Hradecká 408/40 GLOBUS  denn 
08:00-21:00   49.2622445 16.5790642 
CS6216     

Brno    KYenová 409/52  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1908477 16.6222656 CS6236     

Brno    Masarykova 427/31   Pozemstav   
nepYetr~it 49.1919266 16.6106750 
CS6249     

Brno    Masarykova 430/25   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1926172 16.6104645 CS6277     

Brno    eská 151/16    OD Wagner   
nepYetr~it 49.1966334 16.6062551 
CS6219     

Brno    Kounicova 966/67a   BILLA   
nepYetr~it 49.2102391 16.5931442 
CS6247     

Brno    Halasovo námstí 805/5  ALBERT  
nepYetr~it 49.2240620 16.6240839 
CS6234     

Brno    Hradecká 408/40 eská 
spoYitelna, a.s. (GLOBUS) denn 
08:00-21:00   49.2620200 16.5790876 
CS6273     

Brno    Dlouhá 577/3    ALBERT  
nepYetr~it 49.1699508 16.5810385 
CS6228     

Brno    Zlínská 1329/12 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1779367 16.6852164 CS6253     

Brno    Libuaina tYída 578/19   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1947155 16.5388865 CS6274     

Brno    Stará osada 3984/15 ALBERT  
nepYetr~it 49.2023921 16.6403647 
CS6212     

Brno    PYíkop 838/6    IBC - obchodní 
stYedisko    nepYetr~it 49.1994629 
16.6142768 CS6215     

Brno    VídeHská 132/100    Futurum 
(TESCO) denn 08:00-22:00   49.1558118 
 16.5975677 CS6240     

Broumov Mírové námstí 52   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5859104 16.3319938 CS5525     

Brtnice nám. Svobody 254    JEDNOTA 
nepYetr~it 49.3051983 15.6777947 
CS6812     

Brumov-Bylnice  1. kvtna 1007  bývalá 
pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.0903647 
18.0228073 CS6608     

Bruntál Ruská 1449/10   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9873842 17.4608549 CS8239     

Bruntál Ruská 1449/10   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9873842 17.4608549 CS8240     

Bruntál Krnovská 1926/5 PENNY MARKET    
denn 07:00-20:00   49.9954927 
17.4724169 CS8241     

Bruaperk    Kostelní 48 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6990354 18.2250208 CS7805     

BYeclav Hrani
ní 1257 ALBERT Hypermarket  nepYetr~it 
 48.7440242 16.8697480 CS6507     

BYeclav J. Palacha 2925 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.7569156 16.8884267 CS6501     

BYeclav J. Palacha 2925 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.7569156 16.8884267 CS6506     

BYeclav námstí T. G. Masaryka 2392/17  
obchod  nepYetr~it 48.7588351 
16.8800823 CS6525     

BYeznice    Námstí 16  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5576672 13.9501185 CS2145     

BYezová nad Svitavou    Moravské 
námstí 66 Objekt MÚ   nepYetr~it 
49.6452596 16.5176696 CS5912     

BYidli
ná  Bruntálská 63   AL INVEST 
(kovohut)    nepYetr~it 49.9131587 
17.3764713 CS8213     

Bu
ovice   Jiráskova 502   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1501106 17.0033378 CS7312     

Buchlovice  Námstí Svobody 283 
Restaurace  nepYetr~it 49.0861517 
17.3388821 CS7209     

Bystré  nám. Na podkov 6   Dom slu~eb  
nepYetr~it 49.6300561 16.3453577 
CS5911     

BystYice    Dr. E. Beneae 26    Dom 
nepYetr~it 49.7323687 14.6670865 
CS1206     

BystYice    BystYice 1181   TESCO 
Expres    nepYetr~it 49.6368741 
18.7197573 CS7812     

BystYice nad Pernatejnem    Masarykovo 
námstí 298  eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.5232053 16.2614083 
CS7568     

BystYice pod Hostýnem   Obchodní 1575   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4001489 17.6711830 CS6939     

Bzenec  námstí Svobody 326 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.9729627 17.2651282 CS6755     

áslav  nám. Jana }i~ky z Trocnova 
82/17    eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.9098659 15.3931767 
CS1635     

áslav  Jeníkovská 1983 KAUFLAND    
denn 07:00-22:00   49.9023863 
15.4033853 CS1602     

elákovice  Stankovského 1650   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1635369 14.7493640 CS1544     

elákovice  TouaeHská 2042  TESCO   
denn 07:00-22:00   50.1556235 
14.7438040 CS1545     

er
any Nádra~ní 595    TESCO   denn 
07:00-21:00   49.8489526 14.7016783 
CS1209     

ernoaice   Karlatejnská 1054   ALBERT 
Supermarket  nepYetr~it 49.9591530 
14.3216973 CS0284     

ervená Voda    ervená Voda 268    
Obecní úYad nepYetr~it 50.0403626 
16.7425166 CS6107     

ervený Kostelec    námstí T. G. 
Masaryka 92   eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.4761667 16.0931675 
CS5555     

eská Kamenice  Námstí Míru 218    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.7999643 14.4172467 CS4341     

eská Lípa  D
ínská 3271  BILLA   nepYetr~it 
50.6886100 14.5185701 CS4204     

eská Lípa  28. Yíjna 2850  Obchod  
nepYetr~it 50.6914153 14.5474616 
CS4257     

eská Lípa  `luknovská 3080 ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 50.6996223 
14.5409065 CS4205     

eská Lípa  Erbenova 2906   OD Andy 
nepYetr~it 50.6839820 14.5371274 
CS4222     

eská Lípa  Borská 3215 ALBERT 
Hypermarket  v provozní dob 
50.6988390 14.5432882 CS4206     

eská Lípa  Hrn
íYská 2985  eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.6814896 14.5369469 
CS4266     

eská Skalice   tYída T. G. Masaryka 
832    eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.3954343 16.0451445 
CS5554     

eská TYebová   U SpoYitelny 72 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9027120 16.4456823 CS6124     

eská TYebová   Dr. E. Beneae 692   
KAUFLAND    denn 07:00-22:00   
49.9120020 16.4409862 CS6108     

eské Budjovice    K. `tcha 1264/26   
Prodejna PRAMEN nepYetr~it 48.9868208 
 14.4383166 CS2304     

eské Budjovice    Sokolská 970/63 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.9812440 14.4462094 CS2336     

eské Budjovice    Strakonická 1272    
ALBERT Hypermarket  nepYetr~it 
48.9936888 14.4686615 CS2303     

eské Budjovice    nám. PYemysla 
Otakara II. 68/18 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 48.9752368 
14.4752016 CS2329     

eské Budjovice    Fr. OndYí
ka 417/52   bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 48.9897069 
14.4556021 CS2309     

eské Budjovice    Lidická tY. 439/78  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.9620166 14.4725181 CS2322     

eské Budjovice    Pra~ská tY. 1247/24 
eská spoYitelna, a.s. (IGY CENTRUM)    
nepYetr~it 48.9844001 14.4720417 
CS2324     

eské Budjovice    eské Vrbné 2327    
GLOBUS  denn 08:00-21:00   49.0014149 
 14.4508726 CS2314     

eské Budjovice    Na Sádkách 1444 
KAUFLAND    denn 07:00-22:00   
48.9737510 14.4627440 CS2320     

eské Budjovice    Sokolská 970/63 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.9812440 14.4462094 CS2326     

eské Budjovice    Pra~ská tY. 1247/24 
IGY CENTRUM denn 07:00-21:00   
48.9844001 14.4720417 CS2321     

eské Budjovice    eské Vrbné 2327    
 eská spoYitelna, a.s. (GLOBUS)    
denn 08:00-21:00   49.0014149 
14.4508726 CS2330     

eské Budjovice    eské Vrbné 2327    
eská spoYitelna, a.s. (GLOBUS) denn 
08:00-21:00   49.0014149 14.4508726 
CS2327     

eské Budjovice    Sokolská 970/63 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.9812440 14.4462094 CS2337     

eské Budjovice    U erné v~e 69/1   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.9752312 14.4753406 CS2301     

eské Budjovice    Lannova tY. 49/19   
Obytný dom  nepYetr~it 48.9745413 
14.4819913 CS2318     

eské Budjovice    Suchomelská 2251    
TERNO supermarket Jednoty   nepYetr~it 
 48.9942933 14.4695288 CS2316     

eské Budjovice    nám. PYemysla 
Otakara II. 68/18 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 48.9751011 
14.4751057 CS2306     

eské Budjovice    J. Boreckého 1590   
TESCO   denn 06:00-24:00   48.9863485 
 14.4586185 CS2313     

eské Budjovice    Pra~ská tY. 1247/24 
eská spoYitelna, a.s. (IGY CENTRUM)    
nepYetr~it 48.9844001 14.4720417 
CS2341     

eské Velenice  tYída sl. legií 274    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.7678006 14.9669580 CS2507     

eský Brod  nám. Arnoata z Pardubic 1   
Dom nepYetr~it 50.0736441 14.8599967 
CS1536     

eský Dub   nám. BedYicha Smetany 25    
bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 50.6609982 
14.9962205 CS4617     

eský Krumlov   Za Tiskárnou 587    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.8110523 14.3240981 CS2412     

eský Krumlov   Urbinská 236    
KAUFLAND    denn 07:00-22:00   
48.8250907 14.3320623 CS2409     

eský Krumlov   Kostelní 163    Budova 
msta    nepYetr~it 48.8103453 
14.3156013 CS2406     

eský Taín Ostravská 2030/77   
KAUFLAND    nepYetr~it 49.7465540 
18.6075787 CS7920     

eský Taín Jablunkovská 1960/10    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7432525 18.6207442 CS7908     

eský Taín Nádra~ní 15/11  Obchod  
nepYetr~it 49.7449555 18.6236208 
CS7937     

eský Taín Kysucká 1829/14 Tesco 
Expres    nepYetr~it 49.7324255 
18.6148798 CS7921     

estlice    Obchodní 111    ALBERT 
Hypermarket  denn 08:00-22:00   
50.0037192 14.5747437 CS0271     

estlice    Lipová 281  HORNBACH    v 
provozní dob 49.9973146 14.5871255 
CS0394     

imelice    
p. 314  Dom slu~eb  nepYetr~it 
49.4648926 14.0691076 CS2712     

Da
ice Palackého nám. 33   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0800100 15.4379008 CS2552     

D
ín  Kamenická 232/89    Albert  denn 
07:00-20:00   50.7796636 14.2303663 
CS4309     

D
ín  PlzeHská 1700/9 OD Koral    
nepYetr~it 50.7729039 14.1990919 
CS4321     

D
ín  Husovo nám. 80/7    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.7749247 14.1976273 CS4375     

D
ín  Pohrani
ní 1385/14  eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.7800657 14.2159025 
CS4301     

D
ín  Karla apka 809/2   Kino Kotva  
nepYetr~it 50.7808634 14.2104854 
CS4326     

D
ín  }erotínova 378/9    OD CHLUM    
nepYetr~it 50.7704707 14.2162083 
CS4367     

D
ín  Uhelná 1896/2   ALBERT Hypermarket  
nepYetr~it 50.7701759 14.1971056 
CS4310     

D
ín  Oblouková 1395/4    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.7748956 14.2165602 CS4305     

D
ín  Sofijská 2/3    Centrum Pivovar D
ín  denn 08:00-21:00   50.7719965 
14.1932947 CS4304     

Dobrá   
.p. 230 Dom nepYetr~it 49.6745359 
18.4139753 CS7809     

Dobruaka    nám. F. L. Vka 26  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2914300 16.1596938 CS5701     

DobYany Námstí T. G. M. 160    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6556429 13.2898631 CS3147     

DobYichovice    V Zahradách 1081    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9277207 14.2756021 CS1410     

DobYía  Mírové námstí 1661 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7808922 14.1683976 CS2119     

DobYía  U Pivovaru 1656 PENNY MARKET    
denn 07:00-21:00   49.7883621 
14.1776120 CS2118     

Doksy   námstí Republiky 45    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5645824 14.6558949 CS4255     

Dolní BYe~any   Pra~ská 709 Dom 
nepYetr~it 49.9648516 14.4589864 
CS1435     

Dolní Lutyn    Koperníkova 1077    
supermarket Hruaka  nepYetr~it 
49.8986011 18.4283987 CS7917     

Doma~lice   Pivovarská 700  KAUFLAND    
nepYetr~it 49.4427636 12.9267961 
CS3205     

Doma~lice   námstí Míru 1  Mstský 
úYad    nepYetr~it 49.4400920 
12.9301096 CS3202     

Doma~lice   Msgre. B. Staaka 264    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4395461 12.9245466 CS3208     

Doma~lice   Msgre. B. Staaka 264    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4395461 12.9245466 CS3206     

Dr~ovice    Kone
ná 452/23   eská spoYitelna, a.s. (OC 
Arkáda)  denn 09:00-21:00   
49.4842074 17.1273178 CS7001     

Dubí    Ruská 264/128   Mstský úYad    
nepYetr~it 50.6765080 13.7913612 
CS5008     

DubHany Nám. 15.dubna 1068  Obchod MIVA 
nepYetr~it 48.9175709 17.0948823 
CS6704     

Duchcov Osecká 1317 TESCO   denn 
07:00-21:00   50.6065480 13.7453521 
CS5038     

Duchcov Ferrerova 46/1  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.6025764 13.7469965 CS5035     

Dvor Králové nad Labem  Aleaova 3083    
TESCO   denn 07:00-22:00   50.4254016 
 15.8104064 CS6020     

Dvor Králové nad Labem  námstí T. G. 
Masaryka 3    eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.4322489 15.8141505 
CS6015     

Frantiakovy Lázn   Anglická 41/5   Dom 
nepYetr~it 50.1207198 12.3485488 
CS3329     

Frenatát pod Radhoatm  Horní 29    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5473898 18.2123645 CS8027     

Frenatát pod Radhoatm  Havlí
kova 32 Obchodní stYedisko Javorník 
nepYetr~it 49.5468056 18.2122482 
CS8026     

Frýdek-Místek   Revolu
ní 3470 KAUFLAND    denn 07:00-22:00   
 49.6874052 18.3478601 CS7806     

Frýdek-Místek   8. paího pluku 2173    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6771589 18.3417201 CS7811     

Frýdek-Místek   Stará cesta 91  ALBERT  
denn 07:00-20:00   49.6756727 
18.3420955 CS7816     

Frýdek-Místek   tY. T. G. Masaryka 463  
eská spoYitelna, a.s. (INVA)   
nepYetr~it 49.6859734 18.3518443 
CS7801     

Frýdek-Místek   8. paího pluku 2173    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6771589 18.3417201 CS7873     

Frýdek-Místek   8. paího pluku 2173    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6772840 18.3413700 CS7874     

Frýdek-Místek   Na PYíkop 3727 
Obchodní centrum FRÝDA  v provozní dob 
 49.6808320 18.3482754 CS7807     

Frýdek-Místek   Hlavní tYída 3274   
ALBERT Hypermarket  nepYetr~it 
49.6775455 18.3693965 CS7815     

Frýdek-Místek   17. listopadu 2262  
ALBERT Hypermarket  nepYetr~it 
49.6741501 18.3244971 CS7810     

Frýdlant    nám. T. G. Masaryka 103 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.9220300 15.0792964 CS4631     

Frýdlant nad Ostravicí  Elektrárenská 
66    eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.5919478 18.3590276 
CS7857     

Frýdlant nad Ostravicí  Elektrárenská 
66    eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.5919388 18.3590288 
CS7859     

Frýdlant nad Ostravicí  Poatovní 327    
Nádra~í D - vestibul   v provozní dob 
 49.5891040 18.3547486 CS7858     

Fryaták námstí Míru 383    Dom 
nepYetr~it 49.2850728 17.6848355 
CS6618     

Fulnek  nám. Komenského 78  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7128624 17.9046847 CS8069     

Gol
ov Jeníkov  Nám. T. G. Masaryka 105 
bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.8168286 
15.4765864 CS5206     

Hanuaovice  Hlavní 88   Obchodní 
centrum    nepYetr~it 50.0766326 
16.9317501 CS8414     

Harrachov   Harrachov 622   SPORT 
ERMÁK    nepYetr~it 50.7745792 
15.4268128 CS5840     

HavíYov nám. Republiky 1521/1   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7796854 18.4296002 CS7930     

HavíYov PYed Tratí 891/2    Kaufland    
v provozní dob 49.7874889 18.4423993 
CS7924     

HavíYov Dlouhá tYída 1161/97    
Restaurace Csabi    nepYetr~it 
49.7756479 18.4541548 CS7968     

HavíYov nám. Republiky 1521/1   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7796854 18.4296002 CS7923     

HavíYov Lidická 886/43  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7991081 18.4012004 CS7936     

HavíYov U Stadionu 1640/1   KAUFLAND    
denn 07:00-22:00   49.7716721 
18.4448745 CS7905     

HavíYov Generála Svobody 53/14  Mstská 
knihovna    nepYetr~it 49.8008995 
18.4147114 CS7931     

HavíYov nám. Republiky 1521/1   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7796064 18.4298055 CS7929     

HavíYov Hlavní tYída 163/36 Prodejna 
papíru a hra
ek  nepYetr~it 49.7830003 18.4248515 
CS7907     

HavíYov Dlouhá tYída 860/1a Obchodní 
centrum Elan   v provozní dob 
49.7806978 18.4317960 CS7999     

HavíYov U Skleníko 1490/24  GLOBUS  
denn 07:00-21:00   49.7916278 
18.4405265 CS7912     

Havlí
kov Brod    Havlí
kovo námstí 168    eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.6071821 
15.5802545 CS5225     

Havlí
kov Brod    Blohradská 3855    
KAUFLAND    denn 07:00-22:00   
49.6015194 15.5859580 CS5207     

Havlí
kov Brod    Strojírenská 3581   ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 49.6051661 
15.6015961 CS5203     

Havlí
kov Brod    Havlí
kovo námstí 168    eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.6071821 
15.5802545 CS5227     

HeYmanov Mstec námstí Míru 925    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9473450 15.6652938 CS5346     

Hlinsko Poli
ská 444 ETA, a.s. - vrátnice    
nepYetr~it 49.7666601 15.9188818 
CS5347     

Hluboká nad Vltavou Masarykova 42   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0523419 14.4342789 CS2334     

Hlu
ín  Mírové námstí 31/27    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8963273 18.1866289 CS8261     

Hlu
ín  Mírové námstí 31/27    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8963484 18.1866819 CS8258     

Hlu
ín  Opavská 1886/27 Billa   nepYetr~it 
 49.8985152 18.1833303 CS8260     

Hluk    nám. Komenského 57  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.9877634 17.5288867 CS7215     

Hodkovice nad Mohelkou  Rychnovská 44   
erpací stanice ETK, s.r.o. nepYetr~it 
 50.6678564 15.0953949 CS4616     

Hodonín DvoYákova 4115/6    NC Cukrovar 
(KAUFLAND)  denn 07:00-22:00   
48.8526629 17.1204501 CS6702     

Hodonín Národní tYída 3654/44   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.8546471 17.1252549 CS6707     

Hodonín Národní tYída 373/25    Mstský 
úYad    nepYetr~it 48.8515678 
17.1262475 CS6740     

Hodonín CihláYská 
tvre 3216/20    Obchodní dom MARINA 
nepYetr~it 48.8595960 17.1170709 
CS6701     

Holeaov Palackého 1634  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3303868 17.5758862 CS6959     

Holice  námstí T. G. Masaryka 35   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0679946 15.9880728 CS5663     

Holice  námstí T. G. Masaryka 31   
Albert  denn 07:00-20:00   50.0674064 
 15.9879542 CS5664     

Holýaov `kolní 72   eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.5934527 
13.1001699 CS3249     

Hora~ovice Strakonická 170 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3221109 13.7021966 CS3526     

Horní BYíza TYída 1. máje 512   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8428552 13.3608008 CS3128     

Horní Slavkov   Dlouhá 634/12   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1387347 12.8002458 CS3955     

Horaovský Týn   námstí Republiky 106   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5290640 12.9432398 CS3250     

HoYice  námstí JiYího z Podbrad 342   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.3675029 15.6324022 CS5436     

HoYice  námstí JiYího z Podbrad 342   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.3675048 15.6325434 CS5435     

HoYovice    Masarykova 161/1    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8369921 13.8959072 CS1301     

Hostinné    Poatovní 32 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5412931 15.7246949 CS6079     

Hostivice   sl. armády 17  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0813983 14.2558783 CS1405     

Hradec Králové  eskoslovenské armády 
402/25    eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.2108573 15.8301264 
CS5107     

Hradec Králové  Dukelská tYída 1713/7   
OC Atrium   v provozní dob 50.2134869 
 15.8185231 CS5119     

Hradec Králové  Brnnská 1825/23a   
Futurum (TESCO) denn 06:00-24:00   
50.1969482 15.8472351 CS5111     

Hradec Králové  Brnnská 1825/23a   
eská spoYitelna, a.s. (OC Futurum) 
denn 09:00-21:00   50.1970145 
15.8489434 CS5118     

Hradec Králové  Pilná
kova 436/11 KAUFLAND    nepYetr~it 
50.2175040 15.8391986 CS5102     

Hradec Králové  tYída SNP 733/2 Hotel 
Alessandria   nepYetr~it 50.2171635 
15.8514093 CS5150     

Hradec Králové  Hradecká 1227/4 
Univerzita Hradec Králové (pobo
ka S, a.s.)    v provozní dob 
50.2036282 15.8303047 CS5116     

Hradec Králové  tYída Edvarda Beneae 
1797/1b    ALBERT  nepYetr~it 
50.1965932 15.8401784 CS5101     

Hradec Králové  Sokolská 581    
Fakultní nemocnice (interní klinika)    
nepYetr~it 50.1982577 15.8273049 
CS5114     

Hradec Králové  Nádra~ní 1704/4 
Autobusové nádra~í  denn 05:00-24:00   
 50.2164557 15.8125701 CS5120     

Hradec Králové  Rovná 1697  HORNBACH    
v provozní dob 50.1820888 15.8017810 
CS5113     

Hradec Králové  Kutnohorská 226 ALBERT 
Hypermarket  denn 07:00-22:00   
50.1988934 15.7803456 CS5110     

Hradec Králové  tYída Karla IV. 1222/25 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2135387 15.8214623 CS5174     

Hradec Králové  eskoslovenské armády 
402/25    eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.2108573 15.8301264 
CS5117     

Hradec Králové  Riegrovo námstí 914/2  
Hlavní nádra~í D   nepYetr~it 
50.2145762 15.8107169 CS5106     

Hradec Králové  Go
árova tYída 1754/48 eská spoYitelna, 
a.s. (Aupark) denn 09:00-21:00   
50.2122543 15.8124447 CS5121     

Hradec nad Moravicí Opavská 687 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8708253 17.8769607 CS8201     

Hrádek nad Nisou    Horní námstí 84    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.8545963 14.8435845 CS4619     

Hranice Masarykovo námstí 15   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5478726 17.7340533 CS8354     

Hranice TY. 1. máje 1260    EKOPROGRES  
nepYetr~it 49.5554263 17.7351657 
CS8304     

Hronov  Husova 580  eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 50.4780532 
16.1823823 CS5557     

Hrotovice   Nám. 8. kvtna 1    Dom 
nepYetr~it 49.1084570 16.0568047 
CS7108     

Hruaovany nad Jeviaovkou    námstí 
Míru 29 eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 48.8301939 16.4011525 
CS7463     

Hulín   nám. Míru 126   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3161758 17.4670934 CS6902     

Humpolec    Havlí
kovo námstí 90 Nákupní stYedisko COOP  
nepYetr~it 49.5411976 15.3554272 
CS2606     

Humpolec    Dolní námstí 252   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5421811 15.3588312 CS2640     

Hustope
e   Bratislavská ul.    Autobusové 
nádra~í  nepYetr~it 48.9382028 
16.7357560 CS6509     

Hustope
e   Dukelské nám. 123/32    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.9408274 16.7374600 CS6505     

Cheb    Májová 71/36    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0758335 12.3724511 CS3303     

Cheb    Dragounská 2529/6   OC Dragoun 
denn 08:00-20:00   50.0715541 
12.3677050 CS3308     

Cheb    Evropská 175/32 ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 50.0742388 
12.3746744 CS3305     

Cheb    Pra~ská 2494/15 TESCO   denn 
06:00-24:00   50.0820300 12.3790272 
CS3310     

Cheb    námstí Dr. Milady Horákové 
1301/2  Nádra~í D  nepYetr~it 
50.0742663 12.3801474 CS3301     

Cheb    námstí Krále JiYího z Podbrad 
514/13  Obchod potravin nepYetr~it 
50.0794126 12.3712320 CS3354     

Cheb    Májová 71/36    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0758852 12.3725086 CS3302     

Chlum u TYebon Chlum u TYebon 12  
bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 48.9589613 
14.9329037 CS2505     

Chlumec Muchova 267 Mstský úYad - kino 
nepYetr~it 50.6992430 13.9359140 
CS4119     

Chlumec nad Cidlinou    Kozelkova 368   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1568966 15.4591346 CS5103     

ChoceH  Dolní 275   eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 50.0008295 
16.2232891 CS6173     

Chodov  Staromstská 25 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2386865 12.7487171 CS3937     

Chomutov    ernovická 5430 GLOBUS  
denn 07:00-21:00   50.4567978 
13.3925349 CS4408     

Chomutov    Kochova 1185    Nemocnice s 
poliklinikou    nepYetr~it 50.4551932 
 13.4112900 CS4462     

Chomutov    Zahradní 5341   Kulturní 
dom    nepYetr~it 50.4867961 
13.4364987 CS4464     

Chomutov    Palackého 4147  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.4598572 13.4156108 CS4463     

Chomutov    Holeaická 4887  Prodejna    
nepYetr~it 50.4786756 13.4170752 
CS4403     

ChotboY    Krále Jana 310  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7191343 15.6705329 CS5241     

Chotíkov    Chotíkov 385    GLOBUS  
denn 08:00-21:00   49.7777722 
13.3489806 CS3112     

Chrast  U Poaty 395 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.9011627 
15.9351470 CS5378     

Chrastava   Turpiaova 408   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.8158446 14.9669268 CS4611     

Chropyn    Námstí Svobody 50  bývalá 
pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.3577687 
17.3633570 CS6901     

Chrudim Slovenského národního povstání 
1060 ALBERT Hypermarket  nepYetr~it 
49.9487234 15.8100032 CS5310     

Chrudim Resselovo námstí 79    
Restaurace  nepYetr~it 49.9507877 
15.7944256 CS5375     

Chrudim Dr. Milady Horákové 10  TESCO   
denn 07:00-22:00   49.9369109 
15.8022594 CS5305     

Chrudim Palackého tYída 801 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9495873 15.7901145 CS5302     

Ivan
ice Ivan
ice 1548    TESCO   denn 06:00-22:00   
 49.1032447 16.3652386 CS6260     

Ivan
ice Palackého námstí 10/23 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1019005 16.3771797 CS6206     

Jablonec nad Jizerou    Nádra~ní 287    
bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 50.7022266 
15.4308174 CS5836     

Jablonec nad Nisou  Mírové námstí 
626/13   eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.7240657 15.1718827 
CS4503     

Jablonec nad Nisou  Komenského 5320/18  
OC Central - samoobslu~ná zóna  denn 
08:30-20:00   50.7239729 15.1679328 
CS4510     

Jablonec nad Nisou  }elivského 5050/2   
eská spoYitelna, a.s. (OC Rýnovka) 
denn 07:00-22:00   50.7357292 
15.1609174 CS4559     

Jablonec nad Nisou  Nemocni
ní 4446/15  Nemocnice Jablonec nad 
Nisou, p.o.  nepYetr~it 50.7293039 
15.1595669 CS4511     

Jablonec nad Nisou  U PYehrady 4003/40  
TESCO   nepYetr~it 50.7335369 
15.1817758 CS4501     

Jablonec nad Nisou  Jate
ní 5156/4   KAUFLAND    nepYetr~it 
50.7154345 15.1578283 CS4506     

Jablonec nad Nisou  U Kostela 4186/35   
obchod  denn 08:00-19:00   50.7387589 
 15.1676772 CS4558     

Jablonné nad Orlicí Námstí 5. kvtna 
14    eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.0299962 16.5995081 
CS6101     

Jablonné v Podjeatdí   námstí Míru 
163    Objekt msta    nepYetr~it 
50.7650295 14.7595885 CS4217     

Jablunkov   Mariánské námstí 23    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5760800 18.7641198 CS7836     

Jablunkov   Mariánské námstí 23    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5760800 18.7641198 CS7835     

Jáchymov    Agrikolovo 1036 Lé
ebné lázn Jáchymov - Curie nepYetr~it 
 50.3622969 12.9328641 CS3404     

JaromY nám. eskoslovenské armády 38   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.3555764 15.9170785 CS5513     

JaromY Dolecká 970 KAUFLAND    
nepYetr~it 50.3455207 15.9056401 
CS5502     

JaromY Husova 69   TESCO   v provozní 
dob 50.3554884 15.9128927 CS5501    
 

Javorník    nám. Svobody 416    bývalá 
pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 50.3913159 
17.0016265 CS8430     

Jedovnice   Havlí
kovo námstí 572    bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.3420652 
16.7527104 CS6304     

Jemnice Husova 44   eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.0185919 
15.5711253 CS7179     

Jeniaov Obchodní 30 GLOBUS  denn 
08:00-21:00   50.2192299 12.8059938 
CS3420     

Jesenice    Budjovická 59  Budova  
nepYetr~it 49.9680487 14.5136568 
CS1413     

Jeseník Revolu
ní 1053/6   eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.2282522 17.2039590 
CS8410     

Jeseník Bezru
ova 1371/4b Sport Outlet    nepYetr~it 
 50.2364046 17.2061236 CS8421     

Jeseník Dukelská 717/2  ALBERT  
nepYetr~it 50.2269426 17.2029803 
CS8420     

Jeví
ko  Palackého nám. 12   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6319387 16.7115761 CS5967     

Jeviaovice  Jeviaovice 84   bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 48.9873012 
15.9889736 CS7462     

Ji
ín  Hradecká 1141   TESCO   denn 
06:30-22:00   50.4354438 15.3691378 
CS5410     

Ji
ín  Valdatejnovo námstí 57 V podloubí 
vedle vinotéky   nepYetr~it 
50.4373623 15.3509321 CS5409     

Ji
ín  Riegrova 1149   LIDL    nepYetr~it 
 50.4318536 15.3573997 CS5406     

Ji
ín  Riegrova 1148   KAUFLAND    denn 
07:00-22:00   50.4320533 15.3554742 
CS5407     

Ji
ín  17. listopadu 861   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.4346904 15.3557103 CS5403     

Jihlava KYí~ová 1338/1  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3970449 15.5901253 CS6827     

Jihlava }i~kova 1872/89 eská 
pojiaeovna    nepYetr~it 49.3941970 
15.5758480 CS6858     

Jihlava Kollárova 2762/17   ALBERT  
nepYetr~it 49.4134381 15.5923691 
CS6801     

Jihlava Brnnská 4971/74    TESCO   
denn 06:00-24:00   49.3963181 
15.6096082 CS6807     

Jihlava Kainarova 4496/1    Auto Kelly  
nepYetr~it 49.4073078 15.5695101 
CS6802     

Jihlava Beneaova 1256/13    Pizzeria    
nepYetr~it 49.3958312 15.5875066 
CS6856     

Jihlava Romana Havelky 4857/3   ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 49.4081191 
15.5797011 CS6810     

Jihlava Vrchlického 4630/59 Nemocnice 
Jihlava   nepYetr~it 49.3975929 
15.5708273 CS6817     

Jihlava Hradební 5440/1 eská 
spoYitelna, a.s. (OC CITY PARK)   denn 
07:00-22:00   49.3925939 15.5925934 
CS6805     

Jihlava Masarykovo námstí 4333/68  OD 
Prior    nepYetr~it 49.3956715 
15.5908534 CS6804     

Jilemnice   Jana Harracha 191   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.6089033 15.5055607 CS5837     

Jílové  Teplická 160    U stadionu 
OBALEX   nepYetr~it 50.7635569 
14.1123424 CS4374     

Jílové u Prahy  Masarykovo námstí 18   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8943140 14.4939610 CS1402     

JindYichov Hradec   Nádra~ní 187    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1480325 15.0020124 CS2519     

JindYichov Hradec   sídliat Vajgar 585 
Teplospol, a.s. nepYetr~it 49.1407292 
 15.0166825 CS2539     

JindYichov Hradec   Jáchymova 838   
ALBERT Hypermarket  nepYetr~it 
49.1439440 15.0221845 CS2506     

Jirkov  VinaYická 2152  eská 
spoYitelna, a.s. (TESCO)  denn 
07:00-22:00   50.4995080 13.4449066 
CS4410     

JiYíkov JiYíkov 
.e. 18  Objekt msta    nepYetr~it 
50.9935711 14.5681400 CS4324     

KadaH   Mírové námstí 67   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.3774260 13.2714458 CS4402     

KadaH   Na Protahu 1856 Albert  
nepYetr~it 50.3857937 13.2681018 
CS4421     

Kamenice    Ringhofferovo námstí 550   
Obchodní centrum (eská spoYitelna, 
a.s.)   nepYetr~it 49.9040445 
14.5858247 CS1506     

Kamenice nad Lipou  Masarykova 24   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3010039 15.0770309 CS2641     

Kaplice Námstí 205 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 48.7385768 
14.4935551 CS2421     

Kaplice Námstí 205 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 48.7385780 
14.4935685 CS2420     

Kardaaova Xe
ice nám. J. Hrubého 244 bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.1842488 
14.8515319 CS2511     

Karlovy Vary    Kpt. Jaroae 375/31  
eská spoYitelna, a.s. (OC Varyáda) 
denn 08:00-21:00   50.2271005 
12.8410903 CS3409     

Karlovy Vary    Horova 1223/1   ALBERT 
(mstská tr~nice)    v provozní dob 
50.2315868 12.8699799 CS3441     

Karlovy Vary    T. G. Masaryka 2031/14  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2297052 12.8711696 CS3430     

Karlovy Vary    Chebská 370/81  OC 
Fontána  denn 06:00-24:00   
50.2251182 12.8225941 CS3407     

Karlovy Vary    VYídelní 100/35 Trafo 
stanice EZ   nepYetr~it 50.2249077 
12.8833264 CS3405     

Karlovy Vary - Stará Role   Závodu míru 
208/46  Dom nepYetr~it 50.2419499 
12.8385099 CS3401     

Karolinka   Radni
ní námstí 42   Mstský úYad (pobo
ka S)  nepYetr~it 49.3508686 
18.2369668 CS8012     

Karviná sl. armády 2954/2  St. Lé
. Lázn Darkov  nepYetr~it 49.8668069 
 18.5614252 CS7967     

Karviná SA 1   OKD-Dol SA nepYetr~it 
 49.8442256 18.4932605 CS7950     

Karviná Slovenská 2868/33   bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.8668026 
18.5533595 CS7913     

Karviná Stonavská 2179  OKD-Dol Darkov 
o.z. pro zamstnance 49.8322911 
18.5219038 CS7906     

Karviná Kosmonauto 800/33   prodejna 
ESAM   nepYetr~it 49.8521903 
18.5572819 CS7910     

Karviná Bo~kova 880/2   prodejna 
koberco TEPPICH    nepYetr~it 
49.8458890 18.5553203 CS7911     

Karviná Nádra~ní 1939/4a    Obchodní 
centrum Karviná    denn 07:00-22:00   
49.8570533 18.5301812 CS7914     

Karviná nám. Budovatelo 1402/18 Bývalá 
pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.8668074 
18.5344628 CS7903     

Karviná Markova 47/3    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8548820 18.5430992 CS7902     

Kaaperské Hory  Námstí 143 Západo
eská konzumní dru~stva  nepYetr~it 
49.1436311 13.5551616 CS3510     

Kdyn   Námstí 135 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.3908532 
13.0395306 CS3220     

Kladno  Polská 2333 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 50.1315322 
14.1264301 CS1423     

Kladno  námstí Svobody 2003    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1443524 14.0931378 CS1437     

Kladno  Petra Bezru
e 3388  OC Central  denn 06:30-22:30  
 50.1430986 14.1028829 CS1418     

Kladno  námstí Svobody 2003    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1443524 14.0931378 CS1412     

Kladno  Italská 50  KAUFLAND    denn 
07:00-22:00   50.1311579 14.1166378 
CS1408     

Kladno  Americká 2777   TESCO   denn 
06:00-22:00   50.1261846 14.1189634 
CS1419     

Kladno  Obránco Míru 2427   ALBERT  
nepYetr~it 50.1344889 14.1290845 
CS1404     

Kladno  námstí Sítná 3106  Albert  
nepYetr~it 50.1366082 14.1015187 
CS1416     

Kladno  Havlí
kovo nám. 409   Obchod  nepYetr~it 
50.1672793 14.1050464 CS1415     

Kladno  O. Peaka 725    Obchod  
nepYetr~it 50.1455151 14.0973182 
CS1424     

Kladno  nám. Jana Masaryka 2735 
Obchodní dom    nepYetr~it 50.1397030 
 14.0726732 CS1429     

Klatovy Doma~lická 909  TESCO   denn 
06:00-22:00   49.3931469 13.2862190 
CS3506     

Klatovy PlzeHská 90 Budova Policie R   
nepYetr~it 49.3962187 13.2896516 
CS3505     

Klatovy Nádra~ní 613    Autobusové 
nádra~í  nepYetr~it 49.4015930 
13.2799866 CS3504     

Klatovy nám. Míru 152   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3957970 13.2932624 CS3501     

Klimkovice  Námstí 21  prodejna PEMA   
nepYetr~it 49.7866005 18.1318128 
CS8031     

Klobouky u Brna Masarykova 99/4 Dom 
nepYetr~it 48.9957734 16.8603130 
CS6504     

KobeYice    Slezská 104/57  Dom 
nepYetr~it 49.9837031 18.0500153 
CS8256     

Kolín   Námstí Republiky 43    BILLA   
v provozní dob 50.0276300 15.1972493 
CS1502     

Kolín   Rubeaova 50 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 50.0279476 
15.2031239 CS1503     

Kolín   }i~kova 146 Nemocnice Kolín 
nepYetr~it 50.0204928 15.1974192 
CS1514     

Kolín   Rorejcova 906   OC Futurum 
Kolín    denn 09:00-21:00   
50.0257082 15.2093193 CS1530     

Kolín   V Kasárnách 1019    TESCO   
denn 06:00-24:00   50.0323362 
15.1906363 CS1504     

Kolín   Tyraova 1053    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0235034 15.1895803 CS1551     

Komárov nám. Míru 441   Obchodní 
centrum    nepYetr~it 49.8062447 
13.8570617 CS1305     

Konice  Masarykovo nám. 28  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5908908 16.8887935 CS7007     

KopYivnice  Záhumenní 351/3b    Albert  
nepYetr~it 49.5991161 18.1431410 
CS8007     

KopYivnice  Nádra~ní 228/2  TESCO   
denn 06:00-22:00   49.6048927 
18.1480560 CS8020     

KopYivnice  Záhumenní 1353/4    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5993649 18.1421214 CS8001     

Kory
any Masarykova 539  Dom nepYetr~it 
49.1071286 17.1650824 CS6908     

Kosmonosy   
. p. 1255   TESCO Extra denn 
06:00-24:00   50.4343803 14.9156235 
CS1812     

Kosmonosy   Kosmonosy 1236  ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 50.4358721 
14.9101504 CS1808     

Kostelec nad ernými lesy   Pra~ská 110 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9939426 14.8580133 CS1552     

Kostelec nad Orlicí Palackého námstí 
38    eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.1230255 16.2108852 
CS5744     

KouYim  Mírové námstí 120  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0025816 14.9766491 CS1509     

Králíky Velké námstí 364   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0845030 16.7608124 CS6171     

Kralovice   Bo~eny Nmcové 953  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9819624 13.4875614 CS3138     

Kralupy nad Vltavou Husova 579  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2397223 14.3112214 CS1709     

Kralupy nad Vltavou Nám. J. Seiferta 
696    Dom nepYetr~it 50.2476673 
14.3173546 CS1748     

Kralupy nad Vltavou Husova 579  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2397109 14.3111956 CS1708     

Kralupy nad Vltavou nám. J. Seiferta 
698    Hudební club Kraloup    
nepYetr~it 50.2467483 14.3150907 
CS1710     

Králov Dvor PlzeHská 91 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9422447 14.0275002 CS1342     

Králov Dvor PlzeHská 475    OBI 
nepYetr~it 49.9520232 14.0434220 
CS1341     

Kraslice    Pohrani
ní strá~e 320/6 eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.3291124 12.5101270 
CS3927     

Krásná Lípa Masarykova 993/2    Mstský 
úYad    nepYetr~it 50.9132885 
14.5090581 CS4307     

Krnov   I. P. Pavlova 552/9 Nemocnice   
nepYetr~it 50.0966252 17.6893483 
CS8214     

Krnov   Hlavní námstí 95/3 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0899796 17.7032971 CS8207     

Krnov   Revolu
ní 2312/27  ALBERT Hypermarket  
nepYetr~it 50.0880702 17.6954210 
CS8215     

Krnov   Opavská 1132/14 KAUFLAND    
nepYetr~it 50.0873277 17.7076957 
CS8216     

KromYí~    Albertova 3304/7    Obchod  
v provozní dob 49.2888713 17.3856170 
CS6906     

KromYí~    Vodní 104/2 Dom obuvi Baea  
nepYetr~it 49.2985967 17.3944423 
CS6913     

KromYí~    Spá
ilova 569/27    Obchod  nepYetr~it 
49.2972670 17.4057480 CS6903     

Krupka  Mariánské námstí 641   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.6824011 13.8707531 CS5053     

KYem~e  Námstí 7   Dom slu~eb  
nepYetr~it 48.9059601 14.3054271 
CS2410     

KYi~anov    Beneaovo námstí    
Autobusová zastávka nepYetr~it 
49.3881318 16.1111935 CS7507     

Kunovice    Obchodní 841    ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 49.0512955 
17.4649867 CS7210     

Kunatát nám. Krále JiYího 361   COOP    
nepYetr~it 49.5060894 16.5174611 
CS6309     

Kutná Hora  `tefánikova 52/20   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9518100 15.2730022 CS1655     

Kutná Hora  Karlov 245  Foxconn 
Technology CZ, s. r. o. pro zamstnance 
 49.9402602 15.2867724 CS1607     

Kutná Hora  Václavské námstí 180/32    
Obytný dom  nepYetr~it 49.9497299 
15.2648131 CS1604     

Kutná Hora  Masarykova 187  Albert  
denn 07:00-22:00   49.9600372 
15.2839110 CS1605     

Kvasiny Kvasiny 211 `koda auto a.s. pro 
zamstnance 50.2045246 16.2573131 
CS5726     

Kyjov   Masarykovo námstí 29/2 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0099838 17.1221873 CS6754     

Kyjov   Kollárova 226/10    Prodejna 
tabáku (COOP)  nepYetr~it 49.0075867 
17.1246034 CS6721     

Kyjov   Svatoborská 1379/104    
KAUFLAND    nepYetr~it 49.0047219 
17.1084749 CS6706     

Kynaperk nad OhYí   JiYího z Podbrad 
611/2 eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.1178106 12.5316170 
CS3904     

Lanakroun   DvoYákova 1161  KAUFLAND    
nepYetr~it 49.9113778 16.6022569 
CS6135     

Lanakroun   nám. J. M. Marko 123    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9126500 16.6114127 CS6133     

Lázn Blohrad  T. G. Masaryka 287  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.4288920 15.5824793 CS5476     

Letohrad    Václavské námstí 45    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0365157 16.4977514 CS6169     

Letovice    Masarykovo námstí 212/17   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5464303 16.5743371 CS6371     

LibáH   Ji
ínská 63    bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 50.3755310 
15.2152343 CS5405     

Liberec Fügnerova 643   Nádra~í MHD 
nepYetr~it 50.7655663 15.0574495 
CS4606     

Liberec nám. Dr. E. Beneae 2/32 Informa
ní centrum  nepYetr~it 50.7694506 
15.0587323 CS4649     

Liberec Jeatdská 535/63    OS Horizont 
nepYetr~it 50.7510061 15.0332633 
CS4601     

Liberec nám. Soukenné 669/2a    eská 
spoYitelna, a.s. (OC FORUM)  denn 
09:00-20:00   50.7654666 15.0563408 
CS4610     

Liberec Budyaínská 1400 ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 50.7753084 
15.0624300 CS4630     

Liberec Sousedská 600   GLOBUS  denn 
08:00-21:00   50.7773084 15.0289457 
CS4620     

Liberec Nákladní 344/2  Nádra~í D  
nepYetr~it 50.7616944 15.0467903 
CS4647     

Liberec Felberova 12/9  eská 
spoYitelna, a.s.  v provozní dob 
50.7683399 15.0591152 CS4623     

Liberec Dr. Milady Horákové 586/90  
KAUFLAND    denn 07:00-22:00   
50.7518011 15.0555891 CS4621     

Liberec nám. Soukenné 669/2a    eská 
spoYitelna, a.s. (OC FORUM)   
nepYetr~it 50.7654666 15.0563408 
CS4640     

Liberec Broumovská 843/11   OD Korint   
nepYetr~it 50.7598858 15.0701209 
CS4602     

Liberec Felberova 12/9  eská 
spoYitelna, a.s.  v provozní dob 
50.7683399 15.0591152 CS4603     

Liberec eské mláde~e 456   eská 
spoYitelna, a.s. (OC NISA)   denn 
09:00-21:00   50.7415309 15.0500342 
CS4607     

Liberec-Vratislavice nad Nisou  Nad 
`kolou 1675 Mstské kulturní stYedisko  
nepYetr~it 50.7436898 15.0928898 
CS4651     

Libina  
.p. 446 bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.8766332 
17.0841235 CS8445     

Lipník nad Be
vou námstí T. G. Masaryka 11/16    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5262378 17.5858748 CS8306     

LitomYice  Masarykova 621/46   Lidová 
akola umní  nepYetr~it 50.5413631 
14.1256913 CS4765     

LitomYice  Mírové námstí 14/6 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5334794 14.1317026 CS4716     

LitomYice  Na Kocand 2201/35  
KAUFLAND    nepYetr~it 50.5364660 
14.1459984 CS4705     

LitomYice  }eletická 2210/19   ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 50.5264969 
14.1390502 CS4710     

LitomYice  Mírové námstí 14/6 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5336040 14.1316750 CS4717     

LitomYice  }eletická 2210/19   eská 
spoYitelna, a.s. (ALBERT Hypermarket) 
denn 07:00-22:00   50.5264969 
14.1390502 CS4711     

LitomYice  Mírové námstí 14/6 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5336040 14.1316750 CS4718     

Litomyal    Smetanovo námstí 112   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8706249 16.3113129 CS5922     

Litomyal    Smetanovo námstí 112   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8706249 16.3113129 CS5921     

Litovel Masarykova 1367/5   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7023756 17.0761194 CS8147     

Litovel Vítzná 173/1a  Albert  
nepYetr~it 49.7035610 17.0768251 
CS8146     

Litvínov    Jiráskova 2181  KAUFLAND    
nepYetr~it 50.5988509 13.6176377 
CS4902     

Litvínov    Námstí Míru 37 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5991567 13.6135678 CS4970     

Litvínov    Podkruanohorská 2171    
TESCO   denn 07:00-22:00   50.6010889 
 13.6016202 CS4901     

Lomnice nad Popelkou    Josefa Jana Fu
íka 98  eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.5313821 15.3716425 
CS5838     

Loatice nám. Míru 66/1  bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.7447008 
16.9272068 CS8451     

Louny   PYemyslovco 2654    PENNY 
MARKET    nepYetr~it 50.3564125 
13.7828313 CS4802     

Louny   Mírové námstí 53   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.3577579 13.7974085 CS4819     

Louny   Hrn
íYská 2700  ALBERT  nepYetr~it 
50.3546056 13.8054850 CS4805     

Lovosice    Terezínská 1120 BILLA   v 
provozní dob 50.5114509 14.0609049 
CS4703     

Lovosice    Osvoboditelo 1228/28    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5153010 14.0529088 CS4712     

LudgeYovice Markvartovická 1200/59  
Zdravotní stYedisko nepYetr~it 
49.8914665 18.2400136 CS8223     

Lutín   Olomoucká 271   NEPTUN market   
nepYetr~it 49.5581081 17.1425546 
CS8106     

Lu~e    námstí Plk. Josefa Koukala 148 
Dom nepYetr~it 49.8932232 16.0290804 
CS5311     

Lysá nad Labem  Námstí B. Hrozného 
17/24   eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.2021297 14.8400866 
CS1946     

Lysá nad Labem  Námstí B. Hrozného 
17/24   eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.2021297 14.8400866 
CS1947     

Lysá nad Labem  apkova 508/1   Nádra~í 
D  v provozní dob 50.1957178 
14.8427604 CS1912     

Lysice  Komenského 581  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4525161 16.5384887 CS6303     

Mariánské Lázn Hlavní tYída 314/29 
obchod  nepYetr~it 49.9638264 
12.7016557 CS3315     

Mariánské Lázn Chebská 870/23  TESCO   
denn 07:00-22:00   49.9632635 
12.6955420 CS3312     

Mlník  Vodárenská 3653 TESCO   denn 
07:00-22:00   50.3542899 14.4840473 
CS1720     

Mlník  Pra~ská 220/1   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.3503029 14.4786168 CS1747     

Mlník  námstí Míru 51/18  Okresní 
úYad    nepYetr~it 50.3525319 
14.4742257 CS1702     

Msto Albrechtice   Míru 230/7  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1626765 17.5731460 CS8205     

Mezimstí   5. kvtna 113   Budova 
poaty a policie  nepYetr~it 
50.6261607 16.2401336 CS5511     

Mikulov 28. Yíjna 985/14    TESCO   
denn 07:00-22:00   48.8037762 
16.6273511 CS6545     

Mikulov Komenského 224/1    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.8043098 16.6363699 CS6544     

Milevsko    J. A. Komenského 1189   
Drogerie Teta   nepYetr~it 49.4447413 
 14.3687875 CS2711     

Milevsko    nám. E. Beneae 6    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4501927 14.3599869 CS2716     

Milovice    V Konírnách 519 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2287306 14.8742552 CS1930     

Mladá Boleslav  tY. Václava Klementa 
1459   OC Bondy Centrum    denn 
07:00-21:00   50.4202580 14.9154510 
CS1814     

Mladá Boleslav  U Stadionu 1276 
KAUFLAND    nepYetr~it 50.4249584 
14.9119191 CS1817     

Mladá Boleslav  tY. Václava Klementa 
147    Klaudiánova nemocnice   
nepYetr~it 50.4177255 14.9118402 
CS1816     

Mladá Boleslav  Ji
ínská 1350  Olympia Centrum (ALBERT 
Hypermarket)    denn 08:00-22:00   
50.4086270 14.9405473 CS1810     

Mladá Boleslav  námstí Republiky 1065  
Obchod  nepYetr~it 50.4107137 
14.9148375 CS1831     

Mladá Boleslav  areál podniku objekt 2  
`koda auto,a.s. HUT    pro zamstnance 
 50.4233399 14.9288982 CS1818     

Mladá Boleslav  Václava Klementa    
`koda auto a.s. - brána 7   nepYetr~it 
 50.4203021 14.9180390 CS1802     

Mladá Boleslav  U Stadionu 1276 
KAUFLAND    denn 06:00-22:00   
50.4253335 14.9129351 CS1819     

Mladá Boleslav  Ji
ínská 1349  ALBERT Hypermarket  
nepYetr~it 50.4122608 14.9362863 
CS1820     

Mnichovo Hradiat   Víta Nejedlého 274  
COOP    nepYetr~it 50.5188298 
14.9728741 CS1834     

Mnichovo Hradiat   Turnovská 21    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5232892 14.9778941 CS1833     

Mníaek pod Brdy DobYíaská 183   Objekt 
Mstského úYadu  nepYetr~it 
49.8657617 14.2593471 CS1411     

Mohelnice   Dru~stevní 1389/29  
KAUFLAND    denn 07:00-22:00   
49.7753397 16.9330424 CS8459     

Mohelnice   nám. Svobody 930/23 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7770832 16.9191809 CS8456     

Mohelnice   1. máje 914/19  LIDL    
nepYetr~it 49.7752272 16.9301571 
CS8457     

Moravská TYebová    nám. T. G. Masaryka 
119/14  eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.7585304 16.6639071 
CS5902     

Moravské Budjovice nám. Míru 2 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0523113 15.8085763 CS7137     

Moravský Beroun námstí 9. kvtna 5 
bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.7933867 
17.4423373 CS8211     

Moravský Krumlov    Komenského 150  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0491213 16.3142643 CS7444     

Most    Lipová 808/18   Mstský dom 
zábavy  nepYetr~it 50.4910471 
13.6520340 CS4934     

Most    Bankovní 1300   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5007696 13.6412406 CS4946     

Most    Velebudická 3270    ALBERT 
Hypermarket  v provozní dob 
50.4859497 13.6555108 CS4910     

Most    Radni
ní 3400 OC Central  v provozní dob 
50.5012485 13.6399608 CS4912     

Most    Radni
ní 1/2  Mstský úYad    nepYetr~it 
50.5029287 13.6405250 CS4917     

Most    Nádra~ní 774/1  Nádra~í D  
nepYetr~it 50.5109432 13.6580169 
CS4944     

Mýto    Námstí 109 Mstský úYad    
nepYetr~it 49.7890268 13.7346039 
CS3810     

Náchod  Pra~ská 1764    ALBERT  
nepYetr~it 50.4090016 16.1588548 
CS5508     

Náchod  Plhovská 87 Pekárny a cukrárny, 
a.s.    nepYetr~it 50.4175733 
16.1683414 CS5505     

Náchod  Karlovo námstí 179 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.4174253 16.1644453 CS5504     

Náchod  Polská 379  KAUFLAND    denn 
07:00-22:00   50.4239320 16.1914669 
CS5507     

Námae nad Oslavou  
. p. 968    eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.2057130 16.1563808 
CS7160     

Napajedla   Masarykovo námstí 87   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1735598 17.5131530 CS6603     

Nasavrky    Námstí 388 Dom nepYetr~it 
 49.8430100 15.8022068 CS5307     

Návsí   Návsí 511   obchodní centrum    
nepYetr~it 49.5880628 18.7572311 
CS7813     

Nechanice   Husovo nám. 83  Mstský 
úYad    nepYetr~it 50.2387798 
15.6348235 CS5108     

Nejdek  námstí Karla IV. 9 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.3235794 12.7319666 CS3402     

Nm
ice nad Hanou   Horní brána 2   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3420204 17.2042597 CS7003     

Nepomuk PlzeHská 19 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.4851183 
13.5805817 CS3148     

Neratovice  Masarykova 500/19   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2604362 14.5199490 CS1703     

Neratovice  Ostrovní 257    LIDL    
nepYetr~it 50.2547955 14.5258041 
CS1705     

Neratovice  BYí apko 1317  Obchodní 
centrum    nepYetr~it 50.2563455 
14.5141522 CS1721     

Netolice    Bavorovská 51   bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.0493912 
14.1952237 CS2853     

Neveklov    námstí Jana HeYmana 64 
bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.7541188 
14.5329645 CS1208     

Ni~ní Lhoty Hyundai 700/1   HYUNDAI MMC 
pro zamstnance 49.6580166 18.4536401 
CS7843     

Noaovice    Noaovice 167    Pivovar 
Radegast (hl. brána)    nepYetr~it 
49.6611101 18.4265554 CS7844     

Nová BystYice   Mírové nám. 28  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0191108 15.1019320 CS2551     

Nová Paka   Masarykovo námstí 3    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.4949609 15.5160072 CS5401     

Nová Paka   Masarykovo námstí 9    Dom 
nepYetr~it 50.4948292 15.5168702 
CS5418     

Nová Role   Chodovská 236/6 Mstský 
úYad    nepYetr~it 50.2704667 
12.7841739 CS3416     

Nové Hrady  Údolská 55  bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 48.7903836 
14.7778636 CS2305     

Nové Msto na Morav    Vratislavovo 
námstí 5  eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.5612586 16.0749679 
CS7576     

Nové Msto nad Metují   Komenského 56   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.3494343 16.1509790 CS5543     

Nové Msto pod Smrkem   Nádra~ní 208    
Mstský úYad    nepYetr~it 50.9249885 
 15.2290405 CS4613     

Nový Bor    TY. T. G. Masaryka 8    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.7575324 14.5556842 CS4256     

Nový Bor    B. Egermanna 881    
KAUFLAND    nepYetr~it 50.7664647 
14.5443744 CS4254     

Nový Byd~ov Masarykovo námstí 507  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2409872 15.4917392 CS5151     

Nový Ji
ín  Masarykovo nám. 3/3 SAZKA   
nepYetr~it 49.5943971 18.0101623 
CS8002     

Nový Ji
ín  `tefánikova 2115/13 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5964939 18.0086517 CS8015     

Nový Ji
ín  PYemyslovco 2252/1  OG Taba
ka  denn 07:00-22:00   49.5997488 
18.0116900 CS8050     

Nový Ji
ín  `tefánikova 2115/13 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5964833 18.0086254 CS8014     

Nymburk Podbradská 1037    ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 50.1884035 
15.0530463 CS1915     

Nymburk Námstí PYemyslovco 14/11   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1848075 15.0415986 CS1910     

Nymburk Petra Bezru
e 361/1 Hlavní nádra~í D   nepYetr~it 
 50.1930922 15.0458483 CS1902     

Nymburk Kolínská 2507   KAUFLAND    
nepYetr~it 50.1773688 15.0443795 
CS1911     

Nýrsko  Prap. Veitla 59 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2910992 13.1409759 CS3539     

NýYany  Revolu
ní 589  eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.7130265 13.2064532 
CS3124     

Odolena Voda    Horní námstí 255   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2288881 14.4098002 CS1505     

Odry    Masarykovo námstí 46/11    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6626546 17.8300067 CS8046     

OkYíaky Jihlavská 46    Dom nepYetr~it 
 49.2455175 15.7686366 CS7112     

Olomouc Polská 1201/1   eská 
spoYitelna, a.s. (OC Galerie `antovka)  
  denn 07:00-22:00   49.5874309 
17.2579166 CS8109     

Olomouc tY. Svornosti 1177/57   OD 
Timpo    nepYetr~it 49.5929806 
17.2291966 CS8157     

Olomouc Janského 469/8  bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.5779182 
17.2437099 CS8116     

Olomouc Pavlovická 272/18   eská 
spoYitelna, a.s. (Nákupní park Blidla) 
  nepYetr~it 49.6016348 17.2783496 
CS8127     

Olomouc tY. Svobody 401/19  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5942375 17.2478954 CS8110     

Olomouc Pasteurova 905/10   Obchodní 
dom SENIMO nepYetr~it 49.5991038 
17.2730081 CS8107     

Olomouc 8. kvtna 465/24    Galerie 
Moritz  v provozní dob 49.5952863 
17.2501397 CS8121     

Olomouc Pra~ská 248/39  GLOBUS  denn 
08:00-21:00   49.6021592 17.2212245 
CS8120     

Olomouc Rolsberská 1271/10  HORNBACH    
v provozní dob 49.5869817 17.2870888 
CS8112     

Olomouc Jeremenkova 103/23  Hlavní 
nádra~í D   nepYetr~it 49.5929010 
17.2778470 CS8102     

Olomouc Kafkova 1223/8  eská 
spoYitelna, a.s. (OC Haná)    denn 
06:00-24:00   49.5753738 17.2281610 
CS8114     

Olomouc `tursova 1124/3 KAUFLAND    
denn 07:00-22:00   49.5884502 
17.2718822 CS8113     

Olomouc tY. Svobody 401/19  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5942375 17.2478954 CS8117     

Olomouc Polská 1201/1   eská 
spoYitelna, a.s. (OC Galerie `antovka)  
  denn 07:00-22:00   49.5874309 
17.2579166 CS8125     

Olomouc TY. Kosmonauto 113/27   Albert  
nepYetr~it 49.5920027 17.2744256 
CS8123     

Olomouc Pavlovická 272/18   eská 
spoYitelna, a.s. (Nákupní park Blidla) 
  nepYetr~it 49.6016348 17.2783496 
CS8126     

Olomouc Jeremenkova 103/23  Hlavní 
nádra~í D   nepYetr~it 49.5929010 
17.2778470 CS8124     

Olomouc Záme
nická 492/2 OD Koruna   nepYetr~it 
49.5957518 17.2521675 CS8103     

Opava   U Fortny 49/10  eská 
spoYitelna, a.s. (OC Breda & Weinstein) 
  denn 09:00-21:00   49.9409225 
17.9007419 CS8225     

Opava   Janská 691/1    Nádra~í D - 
Opava východ   v provozní dob 
49.9344732 17.9080691 CS8226     

Opava   Holasická 1154/2    Albert  
nepYetr~it 49.9406562 17.9116057 
CS8204     

Opava   Olomoucká 2995/121  KAUFLAND    
nepYetr~it 49.9304673 17.8747471 
CS8224     

Opava   Námstí Republiky 450/17    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9395308 17.8993293 CS8206     

Opava   Taínská 2830/83    GLOBUS  
denn 08:00-21:00   49.9290460 
17.9409389 CS8210     

Opava   Námstí Republiky 450/17    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9395308 17.8993293 CS8271     

Opava   Taínská 2914/44    OC Silesia 
(TESCO)  nepYetr~it 49.9321528 
17.9179330 CS8222     

Opava   Olomoucká 2844/115  ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 49.9317571 
17.8779493 CS8220     

Opo
no  Kupkovo nám. 247    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2674413 16.1149910 CS5764     

Orlová  Masarykova tYída 900    
Nemocnice s poliklinikou    nepYetr~it 
 49.8757651 18.4360242 CS7904     

Orlová  Okru~ní 1430    KAUFLAND    
nepYetr~it 49.8800824 18.4324490 
CS7918     

Orlová  Osvobození 796  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8718494 18.4268580 CS7938     

Orlová  Masarykova tYída 1333   Albert 
Hypermarket  denn 07:00-22:00   
49.8715455 18.4247478 CS7916     

Osek    Rooseveltova 743    Objekt 
msta    nepYetr~it 50.6214604 
13.6929588 CS5003     

Oslavany    Hlavní 8/21 obchod  
nepYetr~it 49.1251747 16.3327022 
CS6238     

Ostrava - Dubina    Horní 263/69    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7784824 18.2522092 CS7650     

Ostrava - Dubina    Aloise Gavlase 6/1  
Albert  denn 07:00-21:00   49.7785343 
 18.2528155 CS7649     

Ostrava - Dubina    Horní 283/87    
ALBERT Hypermarket  nepYetr~it 
49.7702990 18.2480316 CS7610     

Ostrava - Hrabová   Prodlou~ená 807 
TESCO Extra denn 06:00-24:00   
49.7737069 18.2643125 CS7608     

Ostrava - Hrabovka  Dr. Martínka 
1617/10    ALBERT  nepYetr~it 
49.7851390 18.2636436 CS7605     

Ostrava - Hrabovka  Horní 1457/59   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7871968 18.2573351 CS7625     

Ostrava - Hrabovka  Horní 1457/59   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7871968 18.2573351 CS7632     

Ostrava - Hrabovka  Horní 1457/59   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7871968 18.2573351 CS7642     

Ostrava - Mariánské Hory    Mariánské 
námstí 100/12    eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.8284398 
18.2590283 CS7661     

Ostrava - Moravská Ostrava  Nemocni
ní 742/20   Mstská nemocnice Fifejdy   
nepYetr~it 49.8330817 18.2748304 
CS7601     

Ostrava - Moravská Ostrava  Jantarová 
3344/4    Forum Nová Karolina denn 
06:00-24:00   49.8308397 18.2851580 
CS7623     

Ostrava - Moravská Ostrava  NovináYská 
3178/6   OC Futurum (TESCO)  denn 
06:00-24:00   49.8323345 18.2643133 
CS7655     

Ostrava - Moravská Ostrava  30. dubna 
2976/3    ALBERT  nepYetr~it 
49.8398794 18.2830106 CS7617     

Ostrava - Moravská Ostrava  28. Yíjna 
2771/117  Krajský úYad 
Moravskoslezského kraje    v provozní 
dob 49.8294851 18.2706766 CS7634    
 

Ostrava - Moravská Ostrava  NovináYská 
3178/6   OC Futurum (TESCO)  v provozní 
dob 49.8323345 18.2643133 CS7631    
 

Ostrava - Moravská Ostrava  28. Yíjna 
3348/65   eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.8317954 18.2875841 
CS7607     

Ostrava - Moravská Ostrava  Prokeaovo 
námstí 1803/8    eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.8418232 
18.2915431 CS7653     

Ostrava - Moravská Ostrava  Hornopolní 
3322/34  Orchard nepYetr~it 
49.8410274 18.2713473 CS7636     

Ostrava - Moravská Ostrava  Masarykovo 
námstí 3090/15  OC LASO v provozní 
dob 49.8363754 18.2927250 CS7609    
 

Ostrava - Plesná    Opavská 326/90  
GLOBUS  denn 08:00-21:00   49.8480403 
 18.1478269 CS7611     

Ostrava - Poruba    U Soudu 6198/33 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8268810 18.1860838 CS7613     

Ostrava - Poruba    Opavská 6201/1  
ALBERT Hypermarket  nepYetr~it 
49.8286253 18.1874115 CS7640     

Ostrava - Poruba    Porubská 6132/19    
Pekárna PekaYi a spol.  v provozní dob 
 49.8272057 18.1729546 CS7638     

Ostrava - Poruba    Dvorní 760/13   
Bytový dom  nepYetr~it 49.8326703 
18.1668041 CS7620     

Ostrava - Poruba    Polská 6191/21  
KAUFLAND    denn 07:00-22:00   
49.8203541 18.1895705 CS7619     

Ostrava - Poruba    námstí Dru~by 
1215/2   Dom nepYetr~it 49.8359942 
18.1810898 CS7651     

Ostrava - PYívoz    Nádra~ní 164/215    
Hlavní nádra~í D   nepYetr~it 
49.8507048 18.2672003 CS7614     

Ostrava - Radvanice Lihovarská 1403/284 
PENNY MARKET    nepYetr~it 49.8168820 
 18.3330135 CS7618     

Ostrava - Slezská Ostrava   Hladnovská 
1944/16  PENNY MARKET    denn 
07:00-20:00   49.8437451 18.3062184 
CS7628     

Ostrava - Svinov    Peterkova 132   
Nádra~í D  nepYetr~it 49.8211581 
18.2094922 CS7612     

Ostrava - Svinov    Bílovecká 3/1   
HORNBACH    v provozní dob 49.8264323 
 18.2105287 CS7637     

Ostrava - TYebovice Sjízdná 5554/2  
eská spoYitelna, a.s. (OC Galerie) 
denn 06:00-24:00   49.8280108 
18.2015144 CS7667     

Ostrava - TYebovice Sjízdná 5554/2  
eská spoYitelna, a.s. (OC Galerie) 
denn 06:00-24:00   49.8276696 
18.2015463 CS7666     

Ostrava - Vítkovice námstí JiYího z 
Podbrad 807/14    prodejna    
nepYetr~it 49.8121604 18.2702026 
CS7663     

Ostrava - Vítkovice Rudná 2978/11   
HORNBACH    v provozní dob 49.8052408 
 18.2775352 CS7602     

Ostrava - Výakovice Výakovická 608/163  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7776942 18.2237604 CS7664     

Ostrava - ZábYeh    Výakovická 2638/112 
OD Kotva ARDO   nepYetr~it 49.7911357 
 18.2283473 CS7603     

Ostrava - ZábYeh    Výakovická 2639/110 
eská spoYitelna, a.s. (OD Kotva)   
nepYetr~it 49.7918240 18.2290359 
CS7621     

Ostrava - ZábYeh    Jugoslávská 3038/40 
budova s poatou nepYetr~it 49.8049048 
 18.2405756 CS7626     

Ostrava - ZábYeh    Rudná 3114/114  
eská spoYitelna, a.s. (AVION)  denn 
07:00-22:00   49.8007800 18.2279785 
CS7635     

Ostrava - ZábYeh    Rudná 3114/114  
eská spoYitelna, a.s. (AVION)  denn 
07:00-22:00   49.8007800 18.2279785 
CS7630     

Ostrava - ZábYeh    Výakovická 3086/44  
KAUFLAND    denn 07:00-22:00   
49.8002940 18.2305809 CS7604     

Ostrov  Jáchymovská 1460    TESCO   
denn 07:00-22:00   50.3150677 
12.9466641 CS3412     

Ostrov  Staré nám. 30   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.3049994 12.9389976 CS3408     

Otrokovice  Tylova 950  Cyklo sport 
nepYetr~it 49.2142450 17.5143869 
CS6627     

Otrokovice  Dr. E. Beneae 1914  
KAUFLAND    nepYetr~it 49.2002145 
17.5355085 CS6632     

Pacov   nám. Svobody 320    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4722352 15.0022488 CS2642     

Pardubice   tYída Míru 72   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0361376 15.7715689 CS5629     

Pardubice   Jana Zajíce 983 Kulturní 
dom Dubina nepYetr~it 50.0434079 
15.8082818 CS5660     

Pardubice   Podbradská 293 GLOBUS  
denn 08:00-21:00   50.0582880 
15.7518233 CS5659     

Pardubice   Blehradská 628 KAUFLAND    
denn 06:00-21:00   50.0472912 
15.7504767 CS5606     

Pardubice   Podbradská 293 eská 
spoYitelna, a.s. (GLOBUS) denn 
08:00-21:00   50.0582880 15.7518233 
CS5604     

Pardubice   Jana Palacha 2803   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0265637 15.7705873 CS5662     

Pardubice   námstí Republiky 1400  OC 
GRAND    v provozní dob 50.0379418 
15.7765488 CS5605     

Pardubice   Podbradská 297 ALBERT 
Hypermarket  v provozní dob 
50.0564905 15.7623538 CS5615     

Pardubice   Kpt. Bartoae 454    Nákupní 
centrum nepYetr~it 50.0441916 
15.7525569 CS5602     

Pardubice   námstí Jana Pernera 217    
Hlavní nádra~í D   nepYetr~it 
50.0323553 15.7563005 CS5603     

Pardubice   Kyjevská 44 Nemocnice   
nepYetr~it 50.0301445 15.7897432 
CS5631     

Pardubice   tYída Míru 72   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0361376 15.7715689 CS5630     

Pardubice   Masarykovo námstí 1950 OD 
TESCO    v provozní dob 50.0364297 
15.7672410 CS5621     

Pec pod Sn~kou Velká Úpa 140   Penzion 
RELAX   nepYetr~it 50.6892252 
15.7670036 CS6019     

Pe
ky  TY. 5. kvtna 148   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0886715 15.0297751 CS1956     

PelhYimov   PYíkopy 385 budova  
nepYetr~it 49.4302452 15.2241674 
CS2603     

PelhYimov   Pra~ská 2276    KAUFLAND    
nepYetr~it 49.4392848 15.2114855 
CS2604     

PelhYimov   Arch. Janáka 1943   JEDNOTA 
- nákupní stYedisko nepYetr~it 
49.4349455 15.2146926 CS2616     

PelhYimov   U Nádra~í 1967  Agrostroj 
PelhYimov, a. s.  denn 05:00-23:30   
49.4220420 15.2213146 CS2605     

PelhYimov   Masarykovo námstí 30   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4304969 15.2238128 CS2630     

PetYvald    Gen. Svobody 930    Dom 
nepYetr~it 49.8302046 18.3877372 
CS7919     

Písek   Alaovo nám. 178 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3076292 14.1486304 CS2704     

Písek   Mírové nám. 2272    Pe
ovatelský dom   nepYetr~it 49.3111445 
 14.1568016 CS2702     

Písek   Alaovo nám. 178 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3076292 14.1486304 CS2743     

Písek   Alaovo nám. 178 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3076292 14.1486304 CS2703     

Písek   Nádra~ní 2294   Autobusové 
nádra~í  nepYetr~it 49.2990431 
14.1460280 CS2701     

Písek   U HYeb
ince 2510   ALBERT Hypermarket  
nepYetr~it 49.2982766 14.1615235 
CS2710     

Planá   námstí Svobody 815 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8679270 12.7399941 CS4056     

PlzeH   námstí Republiky 235/36    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7477930 13.3765589 CS3102     

PlzeH   Koterovská 2390/47  OD Duha 
(ALBERT Supermarket)    nepYetr~it 
49.7395155 13.3924472 CS3104     

PlzeH   Tylova 1/57 `koda, a.s. 
(I.brána)   nepYetr~it 49.7451306 
13.3631902 CS3121     

PlzeH   Masarykova 1201/75  Centrum 
Doubravka   nepYetr~it 49.7523462 
13.4154105 CS3122     

PlzeH   Rokycanská 1385/130 TESCO   
denn 06:00-22:00   49.7454062 
13.4369306 CS3127     

PlzeH   námstí Milady Horákové 1931/12 
Prodejna smíaeného zbo~í    nepYetr~it 
 49.7246648 13.4015185 CS3111     

PlzeH   U Prazdroje 2750/24 HORNBACH    
v provozní dob 49.7471534 13.3934525 
CS3132     

PlzeH   U Letiat 1074/2    TESCO   
denn 08:00-22:00   49.7285972 
13.3432869 CS3120     

PlzeH   Skupova 490/24  eská 
spoYitelna, a.s. (OD LUNA)    
nepYetr~it 49.7232047 13.3729902 
CS3152     

PlzeH   Edvarda Beneae 984/9    
Fakultní nemocnice PlzeH    nepYetr~it 
 49.7340600 13.3744308 CS3103     

PlzeH   Námstí Republiky 136/22    
Obchod  nepYetr~it 49.7463056 
13.3770619 CS3117     

PlzeH   Gerská 2030/23  ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 49.7791690 
13.3694388 CS3130     

PlzeH   Rad
ická 2861/2 eská spoYitelna, a.s. (OC 
Plaza PlzeH) denn 07:00-21:00   
49.7496309 13.3695452 CS3155     

PlzeH   Písecká 972/1   eská 
spoYitelna, a.s. (OC Olympia - ALBERT 
Hypermarket)    denn 07:00-22:00   
49.7000084 13.4253930 CS3150     

PlzeH   Nádra~ní 102/9  Hlavní nádra~í 
D   nepYetr~it 49.7436134 13.3891726 
CS3107     

PlzeH   ástkova 2215/50    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7327883 13.3995071 CS3135     

PlzeH   Brnnská 1003/32    prodejní 
centrum - Vinice   nepYetr~it 
49.7621038 13.3544464 CS3123     

PlzeH   Husova 2713/60  Autobusové 
nádra~í  nepYetr~it 49.7463221 
13.3631913 CS3108     

PlzeH   Námstí Republiky 235/36    
eská spoYitelna, a.s.  v provozní dob 
49.7477930 13.3765589 CS3136     

PlzeH   Sukova 2895/23  OC AREA Bory 
(Kaufland) denn 07:00-22:00   
49.7280707 13.3623796 CS3129     

PlzeH   Rokycanská 2656/2   ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 49.7470085 
13.4005879 CS3126     

PlzeH   Divadelní 2728/3a   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7460388 13.3704719 CS3131     

PlzeH   Plaská 1265/7   BILLA   
nepYetr~it 49.7787647 13.3812327 
CS3125     

PlzeH   Lochotínská 1108/18 KAUFLAND    
denn 07:00-22:00   49.7527609 
13.3775982 CS3115     

PlzeH   Klatovská tYída 348/10  Dom 
nepYetr~it 49.7440040 13.3719735 
CS3141     

PlzeH   Záblská 1241/52    Prodejna 
potravin   nepYetr~it 49.7583138 
13.4210912 CS3109     

PlzeH   alej Svobody 770/23 OD Dru~ba   
nepYetr~it 49.7679043 13.3643029 
CS3105     

PlzeH   Karla Steinera 930/13   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7440317 13.3287391 CS3143     

PlzeH   Frantiakánská 356/15    eská 
spoYitelna, a.s.  po-pá 07:00-20:00   
49.7450889 13.3780067 CS3106     

PlzeH   Gerská 1845/11  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7758104 13.3683030 CS3154     

PlzeH   Frantiakánská 356/15    eská 
spoYitelna, a.s.  v provozní dob 
49.7450889 13.3780067 CS3158     

PlzeH   Rad
ická 2861/2 eská spoYitelna, a.s. (OC 
Plaza PlzeH) denn 07:00-21:00   
49.7496309 13.3695452 CS3156     

PlzeH   Klatovská tYída 2074/39 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7392934 13.3712395 CS3157     

PlzeH   Klatovská tYída 2074/39 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7392934 13.3712395 CS3151     

Pob~ovice  námstí Míru 210    Informa
ní centrum msta    nepYetr~it 
49.5106236 12.8025301 CS3204     

PodboYany   Masarykovo námstí 25   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2284432 13.4077272 CS4869     

Podbrady   Na Valech 54    Albert (OD 
Ro~ový slon) denn 07:00-20:00   
50.1437068 15.1161720 CS1906     

Podbrady   Riegrovo námstí 4/27   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1433142 15.1217512 CS1905     

Podbrady   Bílkova 270 TESCO   denn 
07:00-22:00   50.1354551 15.0977774 
CS1904     

Podbrady   Riegrovo námstí 4/27   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1433142 15.1217512 CS1907     

Podbrady   nám. T.G.Masaryka 210/17    
Nádra~í D  nepYetr~it 50.1494219 
15.1233831 CS1901     

Podivín Komenského 824/16   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.8265970 16.8472707 CS6541     

PohoYelice  VídeHská 994    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.9800080 16.5173516 CS6551     

Police nad Metují   Nádra~ní 377    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5358293 16.2328521 CS5556     

Poli
ka  Palackého nám. 184  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7147995 16.2662864 CS5942     

Polná   Husovo námstí 50   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4870939 15.7186399 CS6865     

Postoloprty Mírové námstí 67   Mstský 
úYad    nepYetr~it 50.3604165 
13.7015564 CS4808     

PostYelmov  Komenského 600  Obchod  
nepYetr~it 49.9084212 16.9123629 
CS8446     

Praha 1 Valdatejnské námstí 17/4   
Senát   v provozní dob 50.0900314 
14.4053524 CS0251     

Praha 1 Muzeum  METRO Muzeum I. (A) 
nepYetr~it 50.0792052 14.4305758 
CS0112     

Praha 1 výstup Jungmannovo námstí  
METRO Mostek (B)    nepYetr~it 
50.0830925 14.4221991 CS0113     

Praha 1 Na pYíkop 584/29   eská 
spoYitelna, a.s. (ARBAT)  nepYetr~it 
50.0865083 14.4266455 CS0103     

Praha 1 Spálená 2121/22 METRO Národní 
tYída (B) - výstup Quadrio    v 
provozní dob 50.0814781 14.4197517 
CS0122     

Praha 1 Národní 63/26   MY TESCO (u 
potravin)   v provozní dob 50.0823068 
 14.4194757 CS0128     

Praha 1 Mostecká 40/26  bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 50.0876168 
14.4049386 CS0142     

Praha 1 nám. Republiky  METRO Nám. 
Republiky (B)    nepYetr~it 
50.0883607 14.4290143 CS0123     

Praha 1 výstup Masarykovo nádra~í   
METRO nám. Republiky (B)    nepYetr~it 
 50.0883427 14.4328127 CS0180     

Praha 1 Na Peratýn 342/1   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0826011 14.4189049 CS0407     

Praha 1 Dlouhá 743/9    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0896883 14.4228904 CS0432     

Praha 1 námstí Republiky 1078/1    OC 
PALLADIUM    denn 09:00-22:00   
50.0889655 14.4287722 CS0277     

Praha 1 Na Peratýn 342/1   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0824740 14.4189039 CS0165     

Praha 1 Vodi
kova 710/31 Galerie Myaák   v provozní 
dob 50.0811924 14.4246223 CS0240    
 

Praha 1 Na Peratýn 342/1   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0824525 14.4188662 CS0243     

Praha 1 Dlouhá 743/9    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0896883 14.4228904 CS0225     

Praha 1 Václavské námstí 799/48    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0807586 14.4277193 CS0420     

Praha 1 Dlouhá 743/9    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0896883 14.4228904 CS0431     

Praha 1 Muzeum  METRO Muzeum (C)    
nepYetr~it 50.0797314 14.4302659 
CS0141     

Praha 1 Námstí Republiky 656/8 OD 
Kotva    v provozní dob 50.0890975 
14.4277001 CS0118     

Praha 1 Snmovní 176/4  Poslanecká 
snmovna po-pá 08:00-18:00   
50.0891534 14.4039464 CS0134     

Praha 1 výstup historická 
ást METRO Mostek (A)    nepYetr~it 
50.0843902 14.4235296 CS0124     

Praha 1 Václavské námstí 799/48    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0805182 14.4273616 CS0416     

Praha 1 `tpánská 704/61    Pasá~ 
Lucerna   nepYetr~it 50.0808876 
14.4264082 CS0369     

Praha 1 Na pYíkop 584/29   eská 
spoYitelna, a.s. (ARBAT)  nepYetr~it 
50.0864420 14.4267161 CS0429     

Praha 1 - Hrad
any Hrad I. nádvoYí 1   Informa
ní stYedisko - Pra~ský hrad v provozní 
dob 50.0903824 14.3996906 CS0147    
 

Praha 1 - Malá Strana   nábYe~í Edvarda 
Beneae 128/4    ÚYad vlády  pro 
zamstnance 50.0920345 14.4119772 
CS0169     

Praha 1 - Nové Msto    Vodi
kova 730/9  eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.0795872 14.4224832 
CS0102     

Praha 1 - Staré Msto   RytíYská 536/29 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0850090 14.4221137 CS0329     

Praha 1 - Staré Msto   RytíYská 536/29 
eská spoYitelna, a.s.  po-pá 
09:00-18:00   50.0850204 14.4221395 
CS0328     

Praha 1 - Staré Msto   Kaprova 56/4    
METRO Staromstská (A)  nepYetr~it 
50.0884918 14.4159378 CS0173     

Praha 1 - Staré Msto   Malé námstí 
457/13 Dom u Zlaté koruny  denn 
07:00-24:00   50.0863849 14.4194074 
CS0353     

Praha 10    Topolová 2915/16    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0570515 14.5075626 CS0178     

Praha 10    `vehlova 1391/32    ALBERT 
Hypermarket (VIVO! HostivaY) 
nepYetr~it 50.0535880 14.5177253 
CS0278     

Praha 10    Po
ernická 272/96  BILLA   v provozní dob 
 50.0827163 14.5086221 CS0364     

Praha 10    Starostraanická 984/47  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0749644 14.4899042 CS0133     

Praha 10    PYetlucká 3295/50   TESCO 
Extra denn 06:00-24:00   50.0706710 
14.5107522 CS0363     

Praha 10    Saze
ská (výstup autobusy)   METRO Depo 
HostivaY (A) nepYetr~it 50.0756931 
14.5155536 CS0199     

Praha 10    Na hroud 2149/19   Pra~ská 
energetika, a.s.    nepYetr~it 
50.0701675 14.4814903 CS0194     

Praha 10    `robárova 1150/50   FN 
Královské Vinohrady (pavilon H)  denn 
08:00-19:00   50.0756204 14.4770457 
CS0127     

Praha 10    Saze
ská 227/1   DP Metro, depo HostivaY 
nepYetr~it 50.0753561 14.5183322 
CS0187     

Praha 10    plukovníka Mráze 1182/24    
ALBERT (OD Taakent) nepYetr~it 
50.0501946 14.5439228 CS0168     

Praha 10    uli
ní úroveH   METRO Skalka (A)    
nepYetr~it 50.0684081 14.5075098 
CS0185     

Praha 10    U Slavie 1527/5 NC Eden 
(TESCO) nepYetr~it 50.0675106 
14.4688443 CS0299     

Praha 10    Topolová 2915/16    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0569988 14.5079966 CS0435     

Praha 10 - Dube
    Starodube
ská 400/16  TESCO Expres    nepYetr~it 
 50.0617820 14.5889193 CS0367     

Praha 10 - Horní Mcholupy  Veronské 
nám. 403   ALBERT  denn 07:00-22:00   
50.0405533 14.5585957 CS0302     

Praha 10 - Horní Mcholupy  
Hornomcholupská 5/92   BILLA   v 
provozní dob 50.0500342 14.5389821 
CS0345     

Praha 10 - Horní Mcholupy  Veronské 
nám. 403   eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.0405941 14.5588548 
CS0384     

Praha 10 - HostivaY `vehlova 1391/32    
OC VIVO! HostivaY (ALBERT Hypermarket)  
v provozní dob 50.0531527 14.5175215 
CS0349     

Praha 10 - Straanice    V olainách 
3140/108 BILLA   v provozní dob 
50.0725586 14.4970139 CS0344     

Praha 10 - `trboholy   Zamenhofova 440 
FASHION ARENA - Outlet Center  v 
provozní dob 50.0750756 14.5400911 
CS0318     

Praha 10 - `trboholy   Nákupní 389/2   
OC Europark (ALBERT Hypermarket)    
denn 08:00-21:00   50.0724276 
14.5422861 CS0303     

Praha 10 - UhYínves    Nové námstí 
1257/8 eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.0315480 14.5999334 
CS0226     

Praha 10 - Vraovice Blocerkevská 
1304/32   TESCO Expres    nepYetr~it 
50.0724959 14.4710406 CS0334     

Praha 10 - Vraovice Moskevská 466/82    
TESCO Expres    nepYetr~it 50.0668618 
 14.4599448 CS0321     

Praha 2 Jugoslávská 2578/19 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0755329 14.4335885 CS0393     

Praha 2 smr Kongresové centrum METRO 
Vyaehrad (C)  nepYetr~it 50.0630591 
14.4301611 CS0261     

Praha 2 námstí Míru    METRO Námstí 
Míru (A)  denn 05:00-24:00   
50.0751346 14.4369875 CS0265     

Praha 2 Jugoslávská 2578/19 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0755329 14.4335885 CS0110     

Praha 2 Karlovo námstí 318/4   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0741732 14.4185357 CS0234     

Praha 2 Jugoslávská METRO I. P. Pavlova 
(C) denn 05:00-24:00   50.0755903 
14.4305442 CS0195     

Praha 2 výstup Palackého námstí    
METRO Karlovo námstí (B)   nepYetr~it 
 50.0733092 14.4148283 CS0177     

Praha 2 Wilsonova 300/8 eská 
spoYitelna, a.s. (Hlavní nádra~í Praha) 
  v provozní dob 50.0832602 
14.4350691 CS0396     

Praha 2 Wilsonova 300/8 eská 
spoYitelna, a.s. (Hlavní nádra~í Praha) 
  v provozní dob 50.0832602 
14.4350691 CS0397     

Praha 2 Karlovo námstí METRO Karlovo 
námstí (B)   nepYetr~it 50.0758271 
14.4186614 CS0100     

Praha 2 Wilsonova 300/8 eská 
spoYitelna, a.s. (Hlavní nádra~í Praha) 
  v provozní dob 50.0832602 
14.4350691 CS0357     

Praha 2 U Nemocnice 499/2   Vaeobecná 
fakultní nemocnice    nepYetr~it 
50.0732329 14.4194983 CS0215     

Praha 3 Vinohradská METRO Flora (A) 
nepYetr~it 50.0780116 14.4611376 
CS0181     

Praha 3 Vinohradská 1899/112    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0774476 14.4568014 CS0427     

Praha 3 Vinohradská 1899/112    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0774476 14.4568014 CS0227     

Praha 3 Sladkovského námstí 413/4  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0844802 14.4505212 CS0171     

Praha 3 Vinohradská 1632/180    
Stavební spoYitelna S, a.s.    
nepYetr~it 50.0777362 14.4709832 
CS0383     

Praha 3 Konvova 2660/141   eská 
spoYitelna, a.s. (IMADOS) nepYetr~it 
50.0917052 14.4748232 CS0132     

Praha 3 Vinohradská 1899/112    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0774476 14.4568014 CS0426     

Praha 3 ul. }elivského  METRO 
}elivského (A)    nepYetr~it 
50.0786548 14.4738902 CS0186     

Praha 3 - }i~kov    Konvova 159/12 
Xeznictví   nepYetr~it 50.0872088 
14.4544954 CS0405     

Praha 3 - }i~kov    Táboritská 16/24    
Obchodní dom    nepYetr~it 50.0821653 
 14.4570936 CS0146     

Praha 4 Nuselská 2/1    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0639520 14.4418981 CS0424     

Praha 4 Libuaská 221/264a   Marimex CZ  
nepYetr~it 50.0143729 14.4574077 
CS0288     

Praha 4 Pankrác METRO Pankrác (C)   
nepYetr~it 50.0516437 14.4399282 
CS0176     

Praha 4 Olbrachtova 1929/62 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0440644 14.4481262 CS0200     

Praha 4 Opatovská 874/25    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0311662 14.5304569 CS0332     

Praha 4 výstup smr Petrovice   METRO 
Háje (C)  denn 05:00-24:00   
50.0310985 14.5284427 CS0126     

Praha 4 Olbrachtova 1929/62 eská 
spoYitelna, a.s. (centrála)   pro 
zamstnance 50.0440644 14.4481262 
CS0119     

Praha 4 Praha 4 - Chodov    METRO 
Chodov (C)    nepYetr~it 50.0308542 
14.4919941 CS0254     

Praha 4 Tomí
kova 2144/1 T-MOBILE    v provozní dob 
 50.0391114 14.4756022 CS0306     

Praha 4 Nuselská 2/1    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0639520 14.4418981 CS0107     

Praha 4 námstí Hrdino 1634/3   
Centrotex (METRO Pra~ského povstání C)  
nepYetr~it 50.0562132 14.4338221 
CS0223     

Praha 4 Hlavní 2459/108 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0467615 14.4871388 CS0434     

Praha 4 Novodvorská 434/149 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0245739 14.4349369 CS0152     

Praha 4 Budjovická 1912/64 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0443229 14.4498186 CS0263     

Praha 4 Vysko
ilova 1100/2    BBC Brumlovka   
nepYetr~it 50.0474024 14.4551944 
CS0331     

Praha 4 Sofijské námstí 3404/3 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0065048 14.4171312 CS0314     

Praha 4 sídliat Opatov METRO Opatov 
(C)    nepYetr~it 50.0276764 
14.5076564 CS0256     

Praha 4 Antala Staaka 1292/32   
Technické centrum S, a.s.  pro 
zamstnance 50.0403811 14.4400333 
CS0408     

Praha 4 Nuselská 2/1    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0639520 14.4418981 CS0423     

Praha 4 Zdislavická 963/1   OD ALBERT   
nepYetr~it 50.0174125 14.4433379 
CS0222     

Praha 4 Budjovická 1518/13 budova 
TRIANON  nepYetr~it 50.0453078 
14.4492564 CS0236     

Praha 4 Ka
erov    METRO Ka
erov (C)    denn 05:00-24:00   
50.0419838 14.4602237 CS0172     

Praha 4 Antala Staaka 1292/32   
Technické centrum S, a.s.  v provozní 
dob 50.0403811 14.4400333 CS0390    
 

Praha 4 Roztyly METRO Roztyly (C)   
nepYetr~it 50.0374085 14.4776972 
CS0183     

Praha 4 Sofijské námstí 3404/3 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0065048 14.4171312 CS0135     

Praha 4 Hlavní 2459/108 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0467615 14.4871388 CS0235     

Praha 4 - Braník    Mezivraí 213/1  
Prodejna potravin   nepYetr~it 
50.0367467 14.4128373 CS0232     

Praha 4 - Chodov    Roztylská 2321/19   
eská spoYitelna, a.s. (OC Chodov)  
denn 09:00-21:00   50.0308916 
14.4902534 CS0313     

Praha 4 - Chodov    Roztylská 2321/19   
eská spoYitelna, a.s. (OC Chodov)  
denn 09:00-21:00   50.0312107 
14.4902702 CS0430     

Praha 4 - Chodov    Roztylská 2321/19   
OC Chodov (ALBERT Hypermarket)  v 
provozní dob 50.0312676 14.4893706 
CS0312     

Praha 4 - Kav
í hory  Na hYebenech II 1132/4  eská 
televize  denn 06:00-22:00   
50.0506449 14.4259757 CS0145     

Praha 4 - Kr
    Thomayerova 800/5   FN Thomayerova  
nepYetr~it 50.0299928 14.4563933 
CS0205     

Praha 4 - Kunratice Velenická 72/2  
TESCO   nepYetr~it 50.0136463 
14.4870245 CS0391     

Praha 4 - Michle    Slia
ská 1150/1  Xeditelství DP Metro, depo 
Ka
erov    pro zamstnance 50.0448750 
14.4696422 CS0121     

Praha 4 - ModYany   Obchodní námstí 
1590/4 OD VLTAVA   v provozní dob 
50.0051434 14.4055787 CS0213     

Praha 4 - ModYany   Lhotecká 2109/2 
KAUFLAND    denn 07:00-24:00   
50.0136298 14.4185668 CS0362     

Praha 4 - ModYany   Mazancova 3058/2    
OD LABE - BILLA nepYetr~it 50.0131837 
 14.4212114 CS0209     

Praha 4 - Podolí    Podolská 43/74  
Plavecký stadion Podolí v provozní dob 
 50.0514316 14.4176463 CS0342     

Praha 4 - Podolí    Nedvdovo námstí 
100/1 bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 50.0579100 
14.4212093 CS0286     

Praha 5 sídliat Lu~iny METRO Lu~iny 
(B)    denn 05:00-24:00   50.0445946 
14.3315647 CS0198     

Praha 5 smr autobusy - východní 
vestibul   METRO Nové Butovice (B) 
nepYetr~it 50.0510755 14.3538231 
CS0259     

Praha 5 MukaYovského 2590/2 eská 
spoYitelna, a.s. (OC Living Luka) denn 
07:00-22:00   50.0453184 14.3228099 
CS0404     

Praha 5 výstup }enské domovy    METRO 
Andl (B) nepYetr~it 50.0689137 
14.4040506 CS0207     

Praha 5 smr sídliat - západní 
vestibul    METRO Nové Butovice (B) 
nepYetr~it 50.0509449 14.3513419 
CS0260     

Praha 5 Xevnická 121/1  eská 
spoYitelna, a.s. (OC Metropole)   denn 
07:00-22:00   50.0541374 14.2879139 
CS0339     

Praha 5 V úvalu 84/1    Fakultní 
nemocnice MOTOL    nepYetr~it 
50.0729857 14.3400665 CS0120     

Praha 5 Praha 5 - Radlice   METRO 
Radlická (B)  denn 05:00-24:00   
50.0579639 14.3893927 CS0257     

Praha 5 `tefánikova 247/17  eská 
spoYitelna, a.s. (OC Nový Smíchov)    
denn 07:00-24:00   50.0736476 
14.4032906 CS0105     

Praha 5 vestibul stanice    METRO 
Smíchovské nádra~í (B)    nepYetr~it 
50.0614233 14.4087281 CS0159     

Praha 5 pYístup z ul. úrovn    METRO 
Stodolky (B)  nepYetr~it 50.0469597 
14.3080908 CS0197     

Praha 5 `tefánikova 247/17  eská 
spoYitelna, a.s. (OC Nový Smíchov)    
denn 07:00-24:00   50.0736476 
14.4032906 CS0323     

Praha 5 `tefánikova 247/17  eská 
spoYitelna, a.s. (OC Nový Smíchov)    
denn 07:00-24:00   50.0736476 
14.4032906 CS0289     

Praha 5 Radlická 520/117    Galerie 
Butovice (ALBERT Hypermarket)   denn 
08:00-22:00   50.0474660 14.3545714 
CS0137     

Praha 5 Praha 5-Zli
ín  METRO Zli
ín (B)  nepYetr~it 50.0538033 
14.2906652 CS0252     

Praha 5 `tefánikova 247/17  eská 
spoYitelna, a.s. (OC Nový Smíchov)    
denn 07:00-24:00   50.0735868 
14.4032190 CS0413     

Praha 5 MukaYovského 2590/2 eská 
spoYitelna, a.s. (OC Living Luka) denn 
07:00-22:00   50.0453184 14.3228099 
CS0150     

Praha 5 - Barrandov KYí~eneckého 
námstí 1078/5 Filmové ateliery 
Barrandov  nepYetr~it 50.0308340 
14.3922477 CS0291     

Praha 5 - Barrandov Högerova 1098/11    
ALBERT  v provozní dob 50.0314243 
14.3747051 CS0282     

Praha 5 - Hlubo
epy Tilleho námstí 792/2   eská 
spoYitelna, a.s. (OC Kamera)  
nepYetr~it 50.0343504 14.3767827 
CS0191     

Praha 5 - Malá Chuchle  Strakonická 62  
HORNBACH    v provozní dob 50.0174404 
 14.3918765 CS0398     

Praha 5 - Radotín   námstí 
Osvoboditelo 1409   eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.9839810 
14.3584399 CS0164     

Praha 5 - Smíchov   PlzeHská 344/1  
Zlatý Andl (ALBERT)    v provozní dob 
 50.0710317 14.4041893 CS0279     

Praha 5 - Smíchov   PlzeHská 233/8  OC 
Nový Smíchov denn 07:00-24:00   
50.0729025 14.4020540 CS0305     

Praha 5 - Stodolky  Slune
ní námstí 2567/8   ALBERT  denn 
07:00-21:00   50.0502027 14.3411966 
CS0283     

Praha 5 - Stodolky  Slune
ní námstí 2583/11  eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 50.0504233 
14.3452937 CS0298     

Praha 5 - TYebonice Sárská 133/5    
GLOBUS  denn 08:00-22:00   50.0529631 
 14.2962753 CS0270     

Praha 5 - TYebonice Skandinávská 131/1  
IKEA    nepYetr~it 50.0514137 
14.2977244 CS0238     

Praha 5 - Zbraslav  Eliaky PYemyslovny 
1269 Albert  nepYetr~it 49.9679299 
14.3864984 CS0380     

Praha 5 - Zbraslav  Zbraslavské námstí 
459 eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
 49.9755631 14.3932242 CS0144     

Praha 6 Vítzné námstí 817/9   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1011418 14.3965654 CS0403     

Praha 6 Vítzné námstí 817/9   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1011418 14.3965654 CS0386     

Praha 6 U vojenské nemocnice 1200/1 
ÚstYední vojenská nemocnice (chirurgie) 
nepYetr~it 50.0888569 14.3627170 
CS0125     

Praha 6 Evropská 695/73 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0975307 14.3593126 CS0210     

Praha 6 Vítzné námstí 817/9   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1011418 14.3965654 CS0106     

Praha 6 Blohorská 1655/110 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0842394 14.3669266 CS0157     

Praha 6 Vítzné námstí 817/9   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1011418 14.3965654 CS0378     

Praha 6 Evropská    METRO BoYislavka 
(A) - Pekárna Je
mínek   v provozní dob 50.0983917 
14.3647011 CS0395     

Praha 6 Blohorská 2426/205 KAUFLAND    
denn 07:00-24:00   50.0772134 
14.3401426 CS0338     

Praha 6 Evropská ul.    METRO Dejvická 
(A)  nepYetr~it 50.1004682 
14.3923497 CS0174     

Praha 6 Pod Paeankou 2743/1b    
KAUFLAND    denn 07:00-24:00   
50.1116911 14.3931169 CS0368     

Praha 6 Fajtlova 1090/1 OC `estka 
(ALBERT Hypermarket)  v provozní dob 
50.0930248 14.2922284 CS0130     

Praha 6 - Hrad
any vestibul stanice    METRO Hrad
anská (A)   nepYetr~it 50.0972976 
14.4047973 CS0156     

Praha 6 - Ruzyn    Aviatická 1017/2   
Letiat Václava Havla Praha - terminál 
1 (pYílet.hala)  nepYetr~it 
50.1062575 14.2661974 CS0139     

Praha 6 - Xepy  Makovského 1349/2   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0648618 14.3081978 CS0136     

Praha 6 - Xepy  Slánská 1706/2  
HORNBACH    v provozní dob 50.0752033 
 14.3082187 CS0300     

Praha 6 - Strahov   Vaní
kova 315/7  VUT - Správa ú
elových zaYízení    nepYetr~it 
50.0798036 14.3904342 CS0267     

Praha 6 - Suchdol   Kamýcká 129 eská 
zemdlská univerzita nepYetr~it 
50.1306718 14.3751483 CS0214     

Praha 7 Dlnická 1222/49a   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1033797 14.4514985 CS0433     

Praha 7 Korunova
ní 310/2    prodejna Country Life   
nepYetr~it 50.1001554 14.4210747 
CS0229     

Praha 7 Vltavská    METRO Vltavská (C)  
denn 05:00-24:00   50.0991540 
14.4385871 CS0182     

Praha 7 Dlnická 1222/49a   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1034129 14.4514632 CS0196     

Praha 7 Strossmayerovo námstí 976/1    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0990288 14.4335769 CS0411     

Praha 7 Strossmayerovo námstí 976/1    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0990288 14.4335769 CS0285     

Praha 7 nádra~í Holeaovice  METRO 
Holeaovice (C)    nepYetr~it 
50.1097377 14.4402495 CS0184     

Praha 8 Molákova 578/36 ALBERT 
Invalidovna  nepYetr~it 50.0973585 
14.4649298 CS0266     

Praha 8 výstup LibeHský most    METRO 
Palmovka (B)  nepYetr~it 50.1035097 
14.4739759 CS0189     

Praha 8 výstup smr Vyso
any METRO Palmovka (B)  nepYetr~it 
50.1041591 14.4760952 CS0117     

Praha 8 Trousilova 1064/4   ALBERT  
denn 07:00-21:00   50.1272075 
14.4507330 CS0410     

Praha 8 Bureaova 1659/3 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1274360 14.4686692 CS0290     

Praha 8 Florenc METRO Florenc (C)   
nepYetr~it 50.0909099 14.4394728 
CS0231     

Praha 8 Sokolovská 371/1    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0912466 14.4384558 CS0129     

Praha 8 PobYe~ní 665/21 Kooperativa 
pojiaeovna VIG  po-pá 08:00-17:00   
50.0935135 14.4443906 CS0374     

Praha 8 Na hrázi 121/1  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1052774 14.4732328 CS0208     

Praha 8 KYi~íkova 2110/2b   ÚAN Praha 
Florenc (nová odbavovací hala)    denn 
05:00-24:00   50.0893782 14.4397011 
CS0402     

Praha 8 KYi~íkova 2110/2b   ÚAN Praha 
Florenc (nástupiat)  denn 03:00-00:30 
   50.0893782 14.4397011 CS0335     

Praha 8 StYelni
ná 2270/46  KAUFLAND    denn 
07:00-24:00   50.1275270 14.4822863 
CS0346     

Praha 8 Thámova 289/13  Palác Karlín    
nepYetr~it 50.0923568 14.4521564 
CS0155     

Praha 8 Bureaova 1659/3 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1274360 14.4686692 CS0385     

Praha 8 Budínova 67/2   Nemocnice Na 
Bulovce    nepYetr~it 50.1154753 
14.4643437 CS0140     

Praha 8 Florenc METRO Florenc (B)   
denn 05:00-24:00   50.0909099 
14.4394728 CS0111     

Praha 8 - Bohnice   ZhoYelecká 514/2    
OD Visla - lékárna  nepYetr~it 
50.1313852 14.4099979 CS0296     

Praha 8 - Kobylisy  východní vestibul   
METRO Kobylisy (C)  v provozní dob 
50.1244386 14.4555588 CS0309     

Praha 8 - Kobylisy  západní vestibul    
METRO Kobylisy (C)  nepYetr~it 
50.1236066 14.4525038 CS0307     

Praha 8 - Ládví Bureaova    METRO Ládví 
(C) v provozní dob 50.1266760 
14.4699322 CS0308     

Praha 8 - Troja Lod~ská 850/6   eská 
spoYitelna, a.s. (OC Krakov)  denn 
07:00-22:00   50.1276866 14.4177367 
CS0400     

Praha 8 - Troja Lod~ská 850/6   eská 
spoYitelna, a.s. (OC Krakov)  denn 
07:00-22:00   50.1276866 14.4177367 
CS0149     

Praha 9 Vyso
anská 382/20    OD BILLA Prosek v 
provozní dob 50.1194618 14.4991461 
CS0131     

Praha 9 Chlumecká 765/6 eská 
spoYitelna, a.s. (OC erný Most)  denn 
07:00-22:00   50.1078288 14.5847602 
CS0401     

Praha 9 Podbradská METRO Hloubtín (B) 
nepYetr~it 50.1064769 14.5374581 
CS0273     

Praha 9 Kolbenova   METRO Kolbenova (B) 
v provozní dob 50.1103515 14.5150782 
CS0143     

Praha 9 eskobrodská 733    ALBERT  
nepYetr~it 50.0870377 14.5637937 
CS0359     

Praha 9 VerneYická 408/3    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1236741 14.4966847 CS0104     

Praha 9 Chlumecká   METRO Rajská 
zahrada (B)    nepYetr~it 50.1068752 
14.5601874 CS0272     

Praha 9 - akovice  Kostelecká 823/77   
GLOBUS  denn 07:00-22:00   50.1512605 
 14.5071326 CS0275     

Praha 9 - akovice  Kostelecká 823/77   
eská spoYitelna, a.s. (GLOBUS) denn 
07:00-22:00   50.1512605 14.5071326 
CS0190     

Praha 9 - akovice  Kostelecká 823/77   
eská spoYitelna, a.s. (GLOBUS) denn 
07:00-22:00   50.1511122 14.5048197 
CS0421     

Praha 9 - erný Most    Chlumecká 765/6 
GLOBUS CM  denn 08:00-22:00   
50.1082438 14.5854629 CS0264     

Praha 9 - erný Most    Bryksova 758/62 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1081891 14.5773341 CS0293     

Praha 9 - erný Most    smr ul. 
Chlumecká  METRO erný Most (B)    
nepYetr~it 50.1091001 14.5774807 
CS0269     

Praha 9 - erný Most    Bryksova 758/62 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1081891 14.5773341 CS0419     

Praha 9 - erný Most    Chlumecká 2398  
HORNBACH    v provozní dob 50.1115334 
 14.5816664 CS0274     

Praha 9 - erný Most    Chlumecká 
664/10    IKEA erný Most v provozní 
dob 50.1046046 14.5868073 CS0311    
 

Praha 9 - Horní Po
ernice  Náchodská 440/153   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1166614 14.6194738 CS0203     

Praha 9 - Horní Po
ernice  Chodovická 2311/30  Albert 
(Trio)   nepYetr~it 50.1121260 
14.6173920 CS0379     

Praha 9 - HrdloYezy V tYeaHovce 232/2   
KAUFLAND    denn 07:00-22:00   
50.0927521 14.4996245 CS0337     

Praha 9 - Kbely Katusická 667/3 
Prodejna    nepYetr~it 50.1356293 
14.5530148 CS0250     

Praha 9 - LetHany   Veselská 663    
eská spoYitelna, a.s. (OC LetHany) 
nepYetr~it 50.1354535 14.5021725 
CS0297     

Praha 9 - LetHany   Beranových 667  PVA 
EXPO Praha  v provozní dob 50.1294694 
 14.5144398 CS0322     

Praha 9 - LetHany   Veselská 663    OC 
LetHany (TESCO)  nepYetr~it 
50.1354701 14.5021549 CS0160     

Praha 9 - LetHany   Veselská 663    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1350477 14.5012704 CS0415     

Praha 9 - LetHany   Prosecká    METRO 
LetHany (C)   nepYetr~it 50.1256727 
14.5156402 CS0333     

Praha 9 - LetHany   Beranových 753  PVA 
EXPO Praha (vstupní hala 2) v provozní 
dob 50.1298593 14.5167145 CS0442    
 

Praha 9 - LetHany   Beranových 65   
Letov a.s.  nepYetr~it 50.1349393 
14.5142113 CS0153     

Praha 9 - Újezd nad Lesy    
NovosibYinská 588   eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 50.0758377 
14.6610754 CS0438     

Praha 9 - Újezd nad Lesy    
NovosibYinská 588   eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 50.0757938 
14.6611973 CS0248     

Praha 9 - VinoY }ivanická 235   Obchod  
nepYetr~it 50.1434151 14.5792540 
CS0276     

Praha 9 - Vyso
any Námstí OSN METRO Vyso
anská (B)   nepYetr~it 50.1103101 
14.5017807 CS0268     

Prachatice  Zvolenská 29    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0139045 14.0005947 CS2812     

Prostjov   Olomoucká 4619/120  
KAUFLAND    denn 07:00-22:00   
49.4830987 17.1225654 CS7010     

Prostjov   Plumlovská 4210/104 BILLA   
nepYetr~it 49.4730546 17.0912133 
CS7002     

Prostjov   Okru~ní 4262/10 KAUFLAND    
denn 07:00-22:00   49.4624353 
17.1178711 CS7006     

Prostjov   }i~kovo nám. 137/17 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4712428 17.1093179 CS7008     

Prostjov   Plumlovská 456  ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 49.4733918 
17.0806195 CS7025     

Prostjov   Dukelská brána 25/7 OC 
Zlatá brána  v provozní dob 
49.4722865 17.1128031 CS7004     

Protivín    Masarykovo nám. 18  Dom 
nepYetr~it 49.1981159 14.2177734 
CS2728     

PYelou
    Pra~ská 419 eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.0392758 15.5596994 
CS5608     

PYelou
    Jaselská 593    Kiekert-CS, s. r. 
o.    nepYetr~it 50.0370929 
15.5812502 CS5613     

PYelou
    Sportovní 1699  TESCO   denn 
07:00-22:00   50.0411101 15.5665523 
CS5612     

PYerov  Palackého 2882/16   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4537561 17.4474867 CS8307     

PYerov  echova 3491/26 eská 
spoYitelna, a.s. (OC Galerie PYerov)  
nepYetr~it 49.4504819 17.4564399 
CS8321     

PYerov  echova 3491/26 eská 
spoYitelna, a.s. (OC Galerie PYerov)  
nepYetr~it 49.4504819 17.4564399 
CS8320     

PYerov  Denisova 2907/11    ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 49.4458126 
17.4505932 CS8310     

PYerov  Palackého 2882/16   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4537561 17.4474867 CS8355     

PYerov  Kojetínská 3133/10  TESCO   
denn 06:00-22:00   49.4499490 
17.4434244 CS8301     

PYeatice    Masarykovo nám. 111 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5730947 13.3292211 CS3119     

PYeatice    Masarykovo nám. 111 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5731127 13.3290350 CS3145     

PYíbor  Místecká 35 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.6405020 
18.1446154 CS8029     

PYíbor  Místecká 1124   obchod Hruaka   
nepYetr~it 49.6416662 18.1506432 
CS8034     

PYíbram `kolní 52   ALBERT  nepYetr~it 
 49.6763701 14.0006406 CS2108     

PYíbram }e~ická 598 TESCO   denn 
06:00-22:00   49.6709117 13.9883537 
CS2109     

PYíbram Podbrdská 529   BILLA   
nepYetr~it 49.6749373 13.9844680 
CS2102     

PYíbram Brodská 496 ALBERT Hypermarket  
nepYetr~it 49.6666835 13.9982594 
CS2103     

PYíbram Námstí Arnoata z Pardubic 166  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6870072 14.0107092 CS2101     

PYibyslav   BechyHovo námstí 7 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.5767882 15.7385839 CS5253     

Radnice námstí Kaapara `ternberka 363  
bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.8568974 
13.6047322 CS3835     

Rakovník    Pra~ská 2327    Obchodní 
stYedisko JVS  nepYetr~it 50.1031518 
13.7351785 CS2228     

Rakovník    PlzeHská 2572/2 ALBERT 
Hypermarket  denn 07:00-22:00   
50.0923099 13.7243203 CS2203     

Rakovník    Trojanova 2106  Nákupní 
stYedisko   nepYetr~it 50.1031949 
13.7259280 CS2249     

Rakovník    Lu~enská 2725   TESCO   
denn 07:00-22:00   50.1106402 
13.7357564 CS2202     

Rakovník    Husovo námstí 2347 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1042856 13.7315989 CS2201     

Rokycany    Míru 10 eská podnikatelská 
pojiaeovna, a.s.    nepYetr~it 
49.7426107 13.5940589 CS3801     

Rokycany    Bo~eny Nmcové 960  ALBERT  
nepYetr~it 49.7349324 13.5939995 
CS3834     

Rokycany    Malé námstí 219    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7410447 13.5978975 CS3813     

Rokytnice nad Jizerou   Obchodní pasá~ 
449  Kavárna Pralinka    nepYetr~it 
50.7287082 15.4503943 CS5810     

Rosice  Komenského námstí 1226 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1820075 16.3886692 CS6213     

Rotava  Sídliat 721    Mstský úYad    
nepYetr~it 50.3032061 12.5547030 
CS3920     

Roudnice nad Labem  Alej 17. listopadu 
2720 KAUFLAND    nepYetr~it 
50.4242169 14.2374285 CS4706     

Roudnice nad Labem  Karlovo námstí 22  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.4236693 14.2595315 CS4768     

Roztoky Lidická 1734    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1611483 14.3916909 CS1439     

Ro~mitál pod TYemaínem  Námstí 6   
bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.6017880 
13.8639609 CS2110     

Ro~nov pod Radhoatm    MeziYí
ská 2306    BILLA  nepYetr~it 
49.4599997 18.1308724 CS8021     

Rudná   Masarykova 105/47   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0338460 14.2331509 CS1406     

Rumburk Námstí Lu~ické 120/11  ÚYad 
práce  nepYetr~it 50.9513452 
14.5595373 CS4328     

Rychnov nad Kn~nou Staré námstí 28    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1634320 16.2751890 CS5712     

Rychnov nad Kn~nou `temberkova 1640    
KAUFLAND    nepYetr~it 50.1575080 
16.2753395 CS5703     

Rychvald    Mírová 1537 Dom nepYetr~it 
 49.8668529 18.3768247 CS7909     

RýmaYov námstí Míru 218/5  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9314151 17.2723352 CS8272     

Xevnice Mníaecká 929    COOP    
nepYetr~it 49.9127098 14.2336458 
CS1409     

Xí
any Masarykovo nám. 35/4    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9919516 14.6575474 CS1520     

Xí
any ernokostelecká 2270/22 TESCO   
denn 07:00-22:00   50.0026268 
14.6582491 CS1522     

Sadská  Palackého nám. 77   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1359627 14.9853188 CS1919     

Sázava  nám. Voskovce a Wericha 356 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8757392 14.9021506 CS1653     

Sedl
any 28. Yíjna 622   eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.6592591 
14.4245263 CS2106     

Sedlec-Pr
ice nám. 7. kvtna 6    Obytný dom  
nepYetr~it 49.5727447 14.5331879 
CS1210     

Semily  Husova 4    eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 50.6038498 
15.3344417 CS5819     

Sezemice    Masarykova 249  Dom 
nepYetr~it 50.0660095 15.8523400 
CS5661     

Sezimovo Ústí   námstí Tomáae Bati 664 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3782610 14.7019835 CS3017     

Skute
    Palackého námstí 373   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8436287 15.9967449 CS5303     

Slaný   Dr. E. Beneae 99/1  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2312320 14.0836628 CS1422     

Slaný   Ouvalova 550    Penny Market    
denn 07:00-20:00   50.2280857 
14.0907873 CS1421     

SlatiHany   T. G. Masaryka 771  Dom 
nepYetr~it 49.9170168 15.8156972 
CS5306     

Slavi
ín  námstí Mezi `enky 287  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0897758 17.8742572 CS6617     

Slavkov u Brna  B. Nmcové 282  
prodejna    nepYetr~it 49.1518686 
16.8772372 CS7304     

Slavonice   Horní námstí 525   Mstský 
úYad    nepYetr~it 48.9976337 
15.3525247 CS2508     

Sluaovice   Dlouhá 19   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2490567 17.8004542 CS6611     

SmiYice Palackého 8 Xeznictví U Bro~o   
nepYetr~it 50.2995821 15.8650703 
CS5112     

Smr~ovka    námstí T. G. Masaryka 600  
Mstský úYad    nepYetr~it 50.7397154 
 15.2450500 CS4508     

Sobslav    Námstí Republiky 104   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2599933 14.7200032 CS3029     

Sobotka Ji
ínská 420   eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.4677228 15.1794106 
CS5404     

Sokolov Bo~eny Nmcové 2042 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1762966 12.6483140 CS3932     

Sokolov Bo~eny Nmcové 2042 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1762940 12.6482012 CS3933     

Sokolov Karla Havlí
ka Borovského 2087  Kaufland    
nepYetr~it 50.1763902 12.6749955 
CS3905     

Sokolov Marie Majerové 2241 TESCO   
denn 07:00-22:00   50.1750000 
12.6682686 CS3908     

Sokolov Karla Havlí
ka Borovského 1927  Obchodní dom URAL 
(COOP)    nepYetr~it 50.1794225 
12.6449161 CS3907     

Solnice Vaaátkova 45    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2034785 16.2375087 CS5766     

Spálené PoYí
í   Námstí Svobody 33  Restaurace  
nepYetr~it 49.6140764 13.6050440 
CS3140     

StaHkov námstí T. G. Masaryka 35   
Mstský úYad    nepYetr~it 49.5540727 
 13.0692379 CS3203     

Staré Msto Východní 1352   ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 49.0771443 
17.4539073 CS7220     

Staré Msto Hradiaeská 1955 Drogerie 
TETA   nepYetr~it 49.0754308 
17.4472835 CS7205     

Starý Plzenec   }i~kova 627 Obytný dom  
nepYetr~it 49.6967057 13.4707139 
CS3137     

Stod    PlzeHská 35 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.6413302 
13.1652112 CS3116     

Stochov Jaroslava `ípka 486 Dom kultury 
nepYetr~it 50.1476371 13.9563253 
CS1438     

Stonava Stonava 1077    OKD-Dol SM, 
závod Sever    nepYetr~it 49.8169224 
18.5476646 CS7943     

Strakonice  Bezdkovská 30  OC Maxim    
nepYetr~it 49.2579123 13.9048930 
CS2946     

Strakonice  Velké námstí 55    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2609141 13.9022446 CS2913     

Strakonice  Katovická 1306  KAUFLAND    
denn 07:00-22:00   49.2638589 
13.8913207 CS2903     

Strakonice  Velké námstí 55    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2609141 13.9022446 CS2912     

Strakonice  VolyHská 192    SUPERMARKET 
COOP    nepYetr~it 49.2514018 
13.9121325 CS2932     

Strání  Na kopci 321    bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 48.9035641 
17.7028413 CS7218     

Straaice    Straaice 276    Obecní úYad 
nepYetr~it 49.7348629 13.7574440 
CS3805     

Strá~ pod Ralskem   Revolu
ní 164  eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.7024288 14.8036943 
CS4202     

Strá~nice   PYedmstí 399   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.8997604 17.3156479 CS6752     

StYíbro Masarykovo námstí 62   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7525280 13.0045287 CS4015     

StYíte~ Spojovací 1345  Kaufland    
nepYetr~it 49.2018389 15.8900911 
CS7105     

Studená nám. Sv. J. Nepomuckého 18  
Obecní úYad denn 08:00-20:00   
49.1845342 15.2863625 CS2503     

Studénka    Sjednocení 889  TESCO   
nepYetr~it 49.7126210 18.0546102 
CS8033     

Suchdol nad Lu~nicí Námstí T. G. 
Masaryka 8    eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 48.8881830 14.8750949 
CS2502     

Suaice  Poatovní 8  eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.2319873 
13.5200690 CS3514     

Suaice  Hrádecká 31 ALBERT  nepYetr~it 
 49.2382676 13.5211588 CS3502     

Svtlá nad Sázavou  Komenského 240  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6697183 15.4055755 CS5240     

Svitavy námstí Míru 192/95 Albert  
nepYetr~it 49.7561869 16.4663227 
CS5903     

Svitavy námstí Míru 111/34 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7559499 16.4713755 CS5901     

Svitavy Antonína Slaví
ka 892/1    KAUFLAND    nepYetr~it 
49.7529776 16.4781624 CS5915     

Svoboda nad Úpou    nám. Svornosti 475  
Bývalá pobo
ka S a.s.  nepYetr~it 50.6259242 
15.8163187 CS6018     

`enov   Radni
ní námstí 300  Dom nepYetr~it 
49.7849816 18.3743317 CS7860     

`enov u Nového Ji
ína Dukelská 672    TESCO   denn 
06:00-22:00   49.6014828 18.0064234 
CS8013     

`lapanice   Masarykovo námstí 1768/17  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1690215 16.7269594 CS6221     

`pindlerov Mlýn `pindlerov Mlýn 10  
Hotel Central   nepYetr~it 50.7256245 
 15.6074175 CS6068     

`tchovice  `tchovice 383  Autobusová 
zastávka nepYetr~it 49.8514513 
14.4065867 CS1417     

`ternberk   Promyslová 2699/1   
KAUFLAND    v provozní dob 49.7123043 
 17.2913160 CS8131     

`ternberk   SA 16/24   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7303075 17.2968885 CS8170     

`ternberk   Obchodní 2554/1 TESCO   
denn 07:00-22:00   49.7204624 
17.2904608 CS8118     

`ttí   Obchodní 546    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.4533207 14.3759596 CS4732     

`títy   nám. Míru 55    Mstský úYad    
nepYetr~it 49.9619258 16.7629242 
CS8403     

`umperk Temenická 2601/3    Hruaka  
nepYetr~it 49.9667483 16.9662545 
CS8411     

`umperk Hlavní tYída 433/25 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9660511 16.9783186 CS8401     

`umperk VYesová 2908/11 ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 49.9574100 
16.9690806 CS8405     

`umperk Dr. E. Beneae 2871/5    
Obchodní dom KORZO  nepYetr~it 
49.9639868 16.9754120 CS8406     

Tábor   Husovo nám. 2864    Autobusové 
nádra~í  nepYetr~it 49.4139723 
14.6751377 CS3003     

Tábor   Svtlogorská 2764   Poliklinika 
nepYetr~it 49.3890109 14.6855766 
CS3054     

Tábor   9. kvtna 518/10    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4128921 14.6676702 CS3005     

Tábor   kpt. Jaroae 3047    LIDL    
nepYetr~it 49.4191504 14.6507781 
CS3002     

Tábor   9. kvtna 518/10    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.4128921 14.6676702 CS3001     

Tábor   Chýnovská 3049  ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 49.4083080 
14.6869247 CS3010     

Tachov  Bo~eny Nmcové 2000 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7946743 12.6339585 CS4016     

Tachov  Sokolovská 2164 TESCO   denn 
07:00-22:00   49.8031761 12.6406812 
CS4002     

Tanvald Krkonoaská 654  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.7385527 15.3079296 CS4560     

Tel
    Svatoanenská 338    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.1831781 15.4562037 CS6860     

Teplice Duchcovská 435  bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 50.6369508 
13.8069259 CS5051     

Teplice námstí Svobody 2/2 OC Fontána  
denn 07:00-21:00   50.6403682 
13.8245717 CS5006     

Teplice Srbická 464 eská spoYitelna, 
a.s. (OC Olympia Teplice) denn 
09:00-21:00   50.6610383 13.8636961 
CS5013     

Teplice Nákladní 3201   ALBERT 
Hypermarket  denn 07:00-22:00   
50.6454846 13.8226274 CS5012     

Teplice Beneaovo námstí 421/1  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.6425044 13.8261538 CS5011     

Teplice Masarykova tYída 1802   
Minimarket  nepYetr~it 50.6523489 
13.8433891 CS5036     

Teplice Masarykova tYída 2494/64    
Prodejna    nepYetr~it 50.6457285 
13.8326162 CS5052     

Teplice nad Metují  námstí Aloise 
Jiráska 270  Obchod  nepYetr~it 
50.5916693 16.1705946 CS5558     

Terezín nám. SA 181    bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 50.5098314 
14.1497805 CS4709     

Tianov  nám. Komenského 121 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.3490566 16.4220387 CS6246     

Tianov  Nádra~ní 1917   Albert  denn 
07:00-21:00   49.3475908 16.4191573 
CS6275     

Tou~im  Námstí JiYího z Podbrad 101   
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0591540 12.9845792 CS3406     

Trhové Sviny    }i~kovo námstí 92  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.8403646 14.6362843 CS2323     

Trmice  Tyraova 869 GLOBUS  denn 
07:00-21:00   50.6513750 14.0019862 
CS4103     

Trutnov }i~kova 515 ALBERT Hypermarket  
nepYetr~it 50.5628307 15.8966667 
CS6010     

Trutnov Horská 5    Okresní úYad    
nepYetr~it 50.5636825 15.9082893 
CS6080     

Trutnov Obchodní 135    TESCO Extra 
denn 06:00-24:00   50.5701114 
15.8930912 CS6004     

Trutnov Horská 480  K&B Multimedia  
nepYetr~it 50.5832052 15.8893073 
CS6006     

Trutnov Krakonoaovo námstí 20  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5601827 15.9134102 CS6003     

TYebechovice pod Orebem Masarykovo 
námstí 33   eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 50.2007551 15.9940892 
CS5148     

TYebí
    Znojemská 1383  ALBERT Hypermarket  
nepYetr~it 49.2027946 15.8851106 
CS7120     

TYebí
    Okru~ní 934/7   Nákupní centrum 
JEDNOTA nepYetr~it 49.2059518 
15.8463315 CS7161     

TYebí
    Karlovo nám. 132/6  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2161323 15.8791319 CS7111     

TYebí
    M. Majerové 751/6   OD Trebi    
nepYetr~it 49.2219691 15.8842468 
CS7128     

TYebí
    Karlovo nám. 132/6  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2161323 15.8791319 CS7110     

TYeboH  Svobody 1024    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0034579 14.7612140 CS2510     

TYeae   Franze Kafky 109/11 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2919446 15.4821422 CS6877     

TYinec  Nádra~ní 348    Nádra~í D 
TYinec   nepYetr~it 49.6875940 
18.6622149 CS7867     

TYinec  Za Tratí 1358   KAUFLAND    
nepYetr~it 49.6698537 18.6831155 
CS7866     

TYinec  nám. Svobody 1142   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6679481 18.6761669 CS7865     

TYinec  Frýdecká 410    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6803179 18.6662344 CS7834     

TuchomYice Ke Kopanin 421 Prague The 
Style Outlets    v provozní dob 
50.1264085 14.2807266 CS1450     

Turnov  námstí eského Ráje 94 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5877446 15.1570938 CS5821     

Turnov  námstí eského Ráje 94 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5877446 15.1570938 CS5820     

Turnov  U Nádra~í 1296  Nádra~í D  
denn 07:00-20:00   50.5871608 
15.1395450 CS5801     

Týn nad Vltavou Promyslová 570  LIDL    
nepYetr~it 49.2173186 14.4198909 
CS2335     

Týn nad Vltavou Tyraova 35  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2238459 14.4207092 CS2333     

Týnec nad Sázavou   K Náklí 69  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.8329154 14.5904710 CS1243     

Týniat nad Orlicí  Mírové nám. 115 
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1480061 16.0740183 CS5765     

Uherské Hradiat    DvoYákova 1210  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0676013 17.4652412 CS7230     

Uherské Hradiat    Masarykovo námstí 
34   Dom U Hroznu    v provozní dob 
49.0686222 17.4598384 CS7204     

Uherské Hradiat    DvoYákova 1210  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0675620 17.4651920 CS7231     

Uherský Brod    Neradice 2324   OD 
KVANTO   nepYetr~it 49.0244626 
17.6516694 CS7237     

Uherský Brod    Masarykovo nám. 71  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0249549 17.6459125 CS7236     

Uherský Brod    RybáYská 2481   TESCO   
denn 07:00-22:00   49.0226061 
17.6558222 CS7234     

Uherský Ostroh  nám. sv. OndYeje 46 Dom 
nepYetr~it 48.9842592 17.3884588 
CS7207     

UhlíYské Janovice   Komenského 274  
Prodejna K+K Autocentrum    nepYetr~it 
 49.8812960 15.0628543 CS1603     

Unhoae  Pra~ská 377 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 50.0850104 
14.1326056 CS1441     

Uni
ov  Dr. Beneae 85   eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.7725277 
17.1213383 CS8148     

Uni
ov  Dukelská 1157   ALBERT  nepYetr~it 
 49.7713601 17.1148370 CS8141     

Úpice   BratYí apko 800    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.5100370 16.0207931 CS6034     

Ústí nad Labem  U Pivovarské zahrady 
793/5  Poliklinika nepYetr~it 
50.6676558 14.0759040 CS4173     

Ústí nad Labem  Mírové námstí 2442/6   
Hotel Bohemia   nepYetr~it 50.6607937 
 14.0417531 CS4101     

Ústí nad Labem  Národního odboje 794/15 
ÚMO StYekov nepYetr~it 50.6570920 
14.0498986 CS4140     

Ústí nad Labem  Kruanohorská 3371/2 
ALBERT Hypermarket  nepYetr~it 
50.6779967 14.0368876 CS4110     

Ústí nad Labem  U nádra~í 965/6 Nádra~í 
D  nepYetr~it 50.6597828 14.0444231 
CS4108     

Ústí nad Labem  Revolu
ní 2732/9   OD Labe v provozní dob 
50.6593725 14.0380007 CS4111     

Ústí nad Labem  PaYí~ská 996/8  
Prodejna FOR    nepYetr~it 50.6610495 
 14.0358666 CS4114     

Ústí nad Labem  Sociální pé
e 3316/12A  Masarykova nemocnice    
nepYetr~it 50.6806584 14.0230968 
CS4105     

Ústí nad Labem  Mírové námstí 2/5  
eská spoYitelna, a.s.  po-pá 
08:30-17:00   50.6607874 14.0408830 
CS4107     

Ústí nad Labem  VaeboYická 389/53   
KAUFLAND    v provozní dob 50.6841420 
 13.9946094 CS4112     

Ústí nad Labem  Seifertova 604  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.6712177 14.1036835 CS4138     

Ústí nad Orlicí Mistra Jaroslava 
Kociana 86 eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.9740592 16.3947857 
CS6111     

Ústí nad Orlicí CihláYská 1516  TESCO   
denn 07:00-22:00   49.9789679 
16.4025822 CS6113     

Úatk   Mírové námstí 43   bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 50.5847313 
14.3423439 CS4707     

Úvaly   Arnoata z Pardubic 164  Hotel 
Sokol nepYetr~it 50.0740564 
14.7290477 CS1507     

Valaaské Klobouky   Masarykovo námstí 
277  eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.1401864 18.0073042 
CS6602     

Valaaské MeziYí
í   Mostní 79/22    Obchod  nepYetr~it 
 49.4738657 17.9716055 CS8008     

Valaaské MeziYí
í   Komenského 3    eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.4716909 
17.9708527 CS8018     

Valaaské MeziYí
í   Bo~eny Nmcové 411  Albert  denn 
07:00-20:00   49.4757074 17.9749951 
CS8009     

Valaaské MeziYí
í   Nádra~ní 545/12 Nádra~í D  v 
provozní dob 49.4744221 17.9612347 
CS8040     

Valtice Ro~ová 36   bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 48.7405287 
16.7538139 CS6585     

Vamberk Husovo námstí 6    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1175506 16.2904094 CS5729     

Varnsdorf   Národní 1863    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.9084364 14.6262434 CS4327     

Varnsdorf   Národní 3314    ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 50.9092281 
14.6235068 CS4325     

Veleaín námstí J. V. Kamarýta 63   
bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 48.8287074 
14.4630359 CS2437     

Velká Bítea Masarykovo námstí 7    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2879703 16.2267551 CS7567     

Velká BystYice  Zámecké námstí 81  
Kulturní dom    nepYetr~it 49.5939984 
 17.3596598 CS8133     

Velká nad Veli
kou Velká nad Veli
kou 406 Budova  nepYetr~it 48.8805854 
 17.5182285 CS6753     

Velké MeziYí
í   Námstí 22/24   eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.3548605 
16.0121819 CS7565     

Velké MeziYí
í   Námstí 22/24   eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.3548605 
16.0121819 CS7564     

Velké MeziYí
í   K Novému nádra~í 2014/7 PENNY 
MARKET    denn 07:00-20:00   
49.3483251 16.0205487 CS7560     

Velké Opatovice nám. Míru 653   Dom 
slu~eb  nepYetr~it 49.6114836 
16.6795597 CS6312     

Velké Pavlovice Hlavní 583/1    
Sokolovna   nepYetr~it 48.8982830 
16.8182810 CS6543     

Velký Osek  Revolu
ní 36   Obecní úYad nepYetr~it 
50.0992193 15.1856987 CS1508     

Velvary námstí Krále Vladislava 225    
Dom nepYetr~it 50.2817741 14.2366958 
CS1440     

Veselí nad Lu~nicí  námstí T. G. 
Masaryka 24   eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.1867452 14.6984557 
CS3047     

Veselí nad Moravou  tY. Masarykova 131  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.9527376 17.3806636 CS6722     

Veselí nad Moravou  Chaloupky 585   
BILLA   v provozní dob 48.9524404 
17.3862917 CS6711     

Veselí nad Moravou  StoláYská 1758  
KAUFLAND    denn 07:00-22:00   
48.9512123 17.3853215 CS6708     

Vestec  VídeHská    Billa   nepYetr~it 
 49.9841559 14.4957123 CS0163     

Veverská Bítýaka    9. kvtna 319   
Budova umlecké akoly   nepYetr~it 
49.2747568 16.4376268 CS6263     

Vimperk 1. máje 138/5   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0539179 13.7771211 CS2808     

Vítkov  `vermova 249    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7746179 17.7508090 CS8203     

Vizovice    Masarykovo nám. 1040    
ALBERT  nepYetr~it 49.2197978 
17.8514733 CS6612     

Vlaaim  Lidická 1697    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7025175 14.8977440 CS1230     

Vlaaim  Okru~ní 1884    TESCO   denn 
07:00-22:00   49.7001677 14.9055175 
CS1201     

Vlaaim  Lidická 1697    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7024866 14.8978062 CS1225     

VodHany Písecká 24  eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.1482468 
14.1750394 CS2914     

Volary  Námstí 34  eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 48.9101612 
13.8915850 CS2844     

Volyn  námstí Svobody 13  bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.1659445 
13.8850085 CS2945     

Votice  Komenského nám. 80  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6393426 14.6422857 CS1250     

Vracov  námstí Míru 194    Prodejna 
potravin   nepYetr~it 48.9801928 
17.2160917 CS6712     

Vratimov    Frýdecká 1094   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.7712696 18.3068667 CS7804     

Vrbno pod Praddem  Nádra~ní 211    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.1203404 17.3839105 CS8202     

Vrchlabí    Dlnická 531    `koda auto, 
a.s. vrátnice   nepYetr~it 50.6108861 
 15.6243695 CS6016     

Vrchlabí    Lánovská 1527   Autobusové 
nádra~í  nepYetr~it 50.6207033 
15.6191109 CS6017     

Vsetín  Nádra~ní 649    Nádra~í D  v 
provozní dob 49.3354763 17.9941612 
CS8041     

Vsetín  Svárov 1080 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.3381573 
17.9940006 CS8006     

Vsetín  Generála Klapálka 300   ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 49.3324666 
18.0044375 CS8010     

Vsetín  Svárov 1080 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.3381573 
17.9940006 CS8004     

Vysoké Mýto B. Nmcové 190  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9529681 16.1599399 CS6110     

Vysoké Mýto B. Nmcové 190  eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.9529681 16.1599399 CS6132     

Vysoké nad Jizerou  Námstí Dr. Karla 
KramáYe 227   Prodejna kol    
nepYetr~it 50.6862094 15.4005481 
CS5802     

Vyakov  Husova 443/2    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2776537 16.9979374 CS7343     

Vyakov  Brnnská 403/2  OD PRIOR    
nepYetr~it 49.2769056 16.9936751 
CS7310     

Vyakov  Cukrovarská 492/4   KAUFLAND    
nepYetr~it 49.2748262 16.9942096 
CS7330     

Vyakov  Husova 443/2    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2776537 16.9979374 CS7342     

Vyakov  Brnnská 514/13C    TESCO   
denn 07:00-22:00   49.2727156 
16.9933397 CS7311     

Vyaaí Brod  Míru 82 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 48.6165079 
14.3122349 CS2434     

Zbýaov  9. kvtna 9 Zdravotní stYedisko 
nepYetr~it 49.1603290 16.3441903 
CS6244     

Zdice   Husova 172  bývalá pobo
ka S, a.s. nepYetr~it 49.9140913 
13.9799294 CS1306     

Zlaté Hory  nám. Svobody 10 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.2627334 17.3968846 CS8208     

Zlín    Dlouhá 130  BAdA, a.s. - Dom 
obuvi  nepYetr~it 49.2265483 
17.6694387 CS6604     

Zlín    Sokolská 5300   KAUFLAND    
nepYetr~it 49.2367373 17.6860596 
CS6605     

Zlín    tYída Tomáae Bati 4074  Albert  
denn 07:00-20:00   49.2259159 
17.6870706 CS6613     

Zlín    Zarámí 4463 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 49.2280037 
17.6652029 CS6641     

Zlín    námstí Míru 186    eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2259485 17.6662978 CS6614     

Zlín    J. A. Bati 5637 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2238941 17.6593391 CS6616     

Zlín    tYída 3. kvtna 1170    eská 
spoYitelna, a.s. (OC CENTRO)  
nepYetr~it 49.2039132 17.5718051 
CS6620     

Zlín    Okru~ní 4701    ALBERT  
nepYetr~it 49.2331247 17.6596265 
CS6601     

Zlín    PYímá 671   ALBERT Hypermarket  
nepYetr~it 49.2210055 17.6407799 
CS6615     

Zlín    Tyraovo nábYe~í 5496    OC 
epkov (KAUFLAND)    denn 07:00-22:00   
 49.2288681 17.6614931 CS6607     

Zlín    J. A. Bati 5637 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.2238941 17.6593391 CS6619     

Zlín    námstí Práce 1099/1    Tr~nice 
nepYetr~it 49.2230751 17.6617321 
CS6670     

Zlín    TYída Tomáae Bati 258   
erpací stanice SHELL    nepYetr~it 
49.2163366 17.6266298 CS6678     

Znojmo  Brnnská 2937/21    ALBERT 
Hypermarket  nepYetr~it 48.8459754 
16.0660061 CS7412     

Znojmo  Horní námstí 264/18    ERSTE 
Leasing a.s.  nepYetr~it 48.8565468 
16.0492319 CS7402     

Znojmo  Jaroaova 1234/2 KAUFLAND    
nepYetr~it 48.8603714 16.0554630 
CS7401     

Znojmo  Pontassievská 918/1 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
48.8554100 16.0534368 CS7443     

Zru
 nad Sázavou    námstí MUDR. J. 
Svobody 63 eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.7433682 15.1037763 
CS1654     

}acléY  Rýchorské námstí 8 Obchod  
nepYetr~it 50.6525472 15.9075217 
CS6001     

}amberk Nádra~ní 51 eská spoYitelna, 
a.s.  nepYetr~it 50.0858845 
16.4651670 CS6172     

}atec   námstí Kruhové 245 eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.3271081 13.5464552 CS4801     

}atec   Husova 3078 TESCO   denn 
07:00-22:00   50.3145579 13.5326479 
CS4804     

}atec   Husova 2908 nákupní stY. NORMA  
nepYetr~it 50.3165464 13.5355620 
CS4803     

}atec   KadaHská 3034   KAUFLAND    
nepYetr~it 50.3232706 13.5288917 
CS4806     

}ár nad Sázavou    Studentská 1699/4   
Poliklinika nepYetr~it 49.5656968 
15.9417659 CS7504     

}ár nad Sázavou    Strojírenská 
2244/34    ALBERT Hypermarket  denn 
07:00-22:00   49.5575794 15.9346813 
CS7502     

}ár nad Sázavou    nám. Republiky 
1450/23  eská spoYitelna, a.s.  
nepYetr~it 49.5638641 15.9400496 
CS7517     

}dírec nad Doubravou    `kolní 500  
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.6972817 15.8152724 CS5204     

}ebrák  Námstí 87  Obchodní dom UNINO  
nepYetr~it 49.8756234 13.8951398 
CS1308     

}elezná Ruda    1. Máje 392 OD COOP 
nepYetr~it 49.1383889 13.2314134 
CS3533     

}elezný Brod    námstí 3. kvtna 37    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.6429037 15.2538460 CS4561     

}idlochovice    Námstí Míru 151    
eská spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
49.0372365 16.6181646 CS6209     

}irovnice   Havlí
kovo námstí 243    Dom nepYetr~it 
49.2535997 15.1851937 CS2602     

}lutice Velké námstí 155   eská 
spoYitelna, a.s.  nepYetr~it 
50.0911125 13.1630806 CS3411     

Attachment: Bankomaty_Ceske_sporitelny.xlsx
Description: application/vnd.ms-excel.12