[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Pozvánka do Prahy na výstavu KeltovéVážení přátelé.
V Nové budově Národního muzea máte do konce měsíce října možnost
navštívit krásnou haptickou výstavu Keltové, která nabízí haptické
předměty v interaktivní střední části výstavy. Jedná se o pult s
haptickými exponáty s popisky v Braillově písmu (keltské keramické
nádoby, zbraně a další).  

Výstava je tedy částečně haptická.
Do Nové budovy Národního muzea vodicí psi mohou.
WC je v přízemí za pokladnou a v předsálí výstavy Keltové, otevřené v otevírací 
době muzea zdarma.  Rádi navedou dohlížející kustodi.
Vstup na výstavu pro držitele karty ZTP/P a jejich průvodce zdarma,
držitele karty ZTP – 70 Kč, plné vstupné 100 Kč

Trasa:
Busem i vlakem: Z autobusového nádraží Praha – Florenc, nebo
vlakového nádraží Praha hlavní nádraží nastoupíte do metra trasa C
směr Háje a vystoupíte ve stanici Muzeum. Nad eskalátory po opuštění
přepravního prostoru se ve vestibulu dáte dvakrát doleva a vyjdete
přímo před Novou budovou.
Pokud chcete podrobnější popis, využijte služeb Navigačního centra
SONS ČR. Tel.: 221 462 412.

Přeji Vám nevšední zážitek.
Všeobecné informace o výstavě níže.

Alena Hejčová 
Metodické centrum odstraňování bariér
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek (SONS ČR, z.s.) 
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Tel: 775 438 112 
email: hejcova@sons.cz 
www: www.sons.cz; www.bilapastelka.cz
 

Všeobecné informace o výstavě:

Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických
sbírek v Evropě, spojenou svojí podstatnou částí právě s tématem
mladší doby železné, konkrétně laténské kultury, jejíž rozmanitost
výstava návštěvníkům ukazuje.
Na výstavě Keltové nechybí ani jeden z nejvzácnějších předmětů ze
sbírek Národního muzea, a sice opuková hlava Kelta ze Mšeckých
Žehrovic. Příchozí se ale mohou těšit i na množství dalších unikátních
předmětů. Ať už jde o bohatě malovanou keramiku, bronzové šperky,
zbraně nebo keltské mince. Výstava je navíc doplněna o množství
audiovizuálních prvků. Do běžného života Keltů pak návštěvníky vtáhnou
například kopie keltských obydlí.
 
Civilizace vrcholného období pravěkého vývoje naší země byla podobně
jako v ostatních evropských oblastech od Polska po Itálii, od
britských ostrovů po Ukrajinu, vytvářena nositeli tzv. laténské
kultury, pojmenované podle lokality La Tène ve Švýcarsku. Laténská
kultura je archeologický termín pro civilizaci mladší doby železné,
jejíž nositelé osídlili rozsáhlé prostory evropského kontinentu v 2.
polovině 1. tisíciletí př. Kr. Tato kultura je spojena se jménem
historicky známých Keltů. Jejich civilizace se rozvíjela v období od
5. století do 1. století př. Kr. na takové úrovni, že vytvořila
základy evropské kultury historického období. Výstava Keltové nabízí
svým návštěvníkům pohled na roli Čech v tomto vývoji, a to nejen na
kulturu vládnoucí elity, její honosné pohřby a sídla, ale i na
venkovské osady, využívání krajiny a nerostných zdrojů a s tím
související výrobní aktivity a obchodu.
Komentovanou prohlídku této výstavy je nutno objednat nejpozději 7
dní předem! na online rezervace. Je možno využít i kontaktů: telefon
+420 224 497 443 nebo e-mail vzdelavani@nm.cz