[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kandidáti: Kdo bude v čele SONS? Luboš Zajíc a Jan ŠnyrychVážení odběratelé konference Vis-Imp,
jak jsme slíbili, pokračujeme v představování dalších kandidátů,
tentokrát Luboše Zajíce na funkci prezidenta a Jana Šnyrycha na funkci
viceprezidenta SONS. 
Jejich programy naleznete v příloze tohoto e-mailu nebo můžete
navštívit jejich webové stránky na adrese:
http://kandidati2020.cz/

Za jednu z důležitých věcí kandidáti považují komunikaci, proto se
rozhodli oslovit zájemce kraťoučkým dotazníkem, jehož vyplněním můžete
vyjádřit své názory či představy o budoucím směřování SONS.

Odkaz na přístupný webový dotazník je:
https://forms.gle/22YiJa1R5snoESKm6
A pokud by někdo přece jen upřednostňoval vyplnění dotazníku v
textovém formátu, najde jej jako třetí přílohu tohoto e-mailu.

S přáním příjemného předvánočního času

Zdeněk


---
S pozdravem,
Zdeněk Bajtl

Attachment: Kandidatsky_program_Zajic.docx
Description: application/vnd.ms-word.document.12

Dotazník: NámÄ?ty k Ä?innosti SONS

Dotazník pÅ?ipravili kandidáti na funkce prezidenta a viceprezidenta SONS, 
Luboš Zajíc a Jan Šnyrych.
Jedním z důležitých bodů našich kandidátských programu je komunikace, 
Proto bychom se na Vás rádi obrátili s prosbou o vyplnÄ?ní kraÅ¥ouÄ?kého 
dotazníku. Jeho vyplnÄ?ním nám můžete pomoci obohatit naÅ¡e programy a v 
pÅ?ípadÄ? naÅ¡eho zvolení i ovlivnit budoucí smÄ?Å?ování SONS. 

1.
Dle naÅ¡eho názoru by tÅ?emi stÄ?žejními funkcemi SONS mÄ?ly být: spolkové 
aktivity, poskytování odborných služeb a hájení zájmů naší komunity. 
OhodnoÅ¥te důležitost každé z tÄ?chto funkcí SONS na stupnici od 0 do 5.
VaÅ¡e odpovÄ?Ä?:
a) Spolkové aktivity: 
b) Poskytování odborných služeb: 
c) Hájení zájmů naší komunity: 

2.
ProÄ? jsou nebo naopak nejsou dle vás výše uvedené funkce důležité? 
Jaké další funkce by SONS mÄ?la plnit?
VaÅ¡e odpovÄ?Ä?:


3.
Co Vám na souÄ?asné SONS nejvíce vadí, co vám v její Ä?innosti chybí?
VaÅ¡e odpovÄ?Ä?:


4.
Pokud jste Ä?leny SONS, napiÅ¡te proÄ?. Pokud nejste, napiÅ¡te, co by vás 
pÅ?imÄ?lo Ä?lenem se stát. Existuje nÄ?co, co byste Vy sami chtÄ?li SONS 
nabídnout, popÅ?. co již nyní pro SONS dÄ?láte?
VaÅ¡e odpovÄ?Ä?:


DÄ?kujeme za vyplnÄ?ní dotazníku a za to, že Vám budoucnost SONS není 
lhostejná. Slibujeme, že se VaÅ¡imi odpovÄ?Ä?mi budeme peÄ?livÄ? zabývat a 
vÄ?Å?íme, že pro nás budou inspirací.
Chcete-li znát náš pohled na budoucí smÄ?Å?ování SONS, navÅ¡tivte náš 
web www.kandidati2020.cz. Pokud jste nám zanechali svůj e-mail, rádi s vámi 
v tÄ?chto vÄ?cech zůstaneme v kontaktu.

VyplnÄ?ný dotazník zaÅ¡lete na e-mail snyrych@braillnet.cz nebo 
zajic@braillnet.cz - dÄ?kujeme.

Luboš Zajíc, Jan Šnyrych

Attachment: Šnyrych - představení kandidáta.docx
Description: application/vnd.ms-word.document.12