Vážení přátelé,

 

sdružení Okamžik Vás srdečně zve na další procházku spojenou s workshopem s názvem

Haptické mapy v praxi aneb Prahou s mapou, tentokrát se vypravíme na Slovanský ostrov. Lektoři Mgr. Radek Seifert a Mgr. Petr Červenka Vám představí způsob, jak si pomocí hmatové mapy naplánovat procházku a jak ji uskutečnit.

Po úvodním seznámení se s trasou přímo na mapě (ve Středisku Elsa pražského ČVUT) vyrazíme do terénu, kde si představu, získanou na základě mapy, porovnáme s realitou. V průběhu procházky budeme opakovaně do mapy nahlížet, abychom si mohli představu o okolním prostoru dostatečně ukotvit.

 

Slovanský ostrov, často také nazývaný Žofín, je pravobřežní vltavský ostrov, který se táhne podél Masarykova nábřeží mezi Jiráskovým mostem a mostem Legií. Rozlohu má 2,2 ha. V jeho blízkosti najdeme Národní divadlo. Stojí na něm palác ŽofínŠítkovská vodárenská věž a částečně budova Spolku výtvarných umělců Mánes. Přístupný je z nábřeží pomocí mostu přes rameno Vltavy a průchodem kolem budovy Mánes.

Na Slovanském ostrově je umístěn hmatový model Pražského hradu, který si budete moci během procházky prohlédnout.

 

Akce je vhodná pro klienty, kteří mají zájem o mapy a schopnost orientovat se hmatem ve strukturovaném textu. Znalost Braillova písma je pro orientaci v mapě nezbytná.

 

O lektorech:

Mgr. Petr Červenka je odborným pracovníkem ve Středisku Teiresiás na brněnské Masarykově univerzitě, kde se věnuje přípravě tyflografiky (především hmatových map) a zajištění služeb prostorové orientace ZP studentům Masarykovy univerzity. Problematice hmatových map se věnuje dlouhodobě již od studií (absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor Kartografie a geografie). V projektu Haptické.mapy.cz se podílí především na přípravě mapového klíče.

Mgr. Radek Seifert je pracovníkem Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA na pražském ČVUT, kde na tamní Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské také učí předmět Asistivní technologie pro navazující obor Softwarové inženýrství. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Sociální práce. Stál u zrodu technologie Haptických map.

 

Kdy:

čtvrtek 31. března 2022 od 14:00 do 16:30 hodin

 

Kde:

Středisko Elsa ČVUT, Trojanova 13, Praha 2, a Slovanský ostrov

 

Akce je určena pro lidi se zrakovým postižením, vstup na setkání je zdarma. Počet účastníků besedy je omezený.

 

Další informace:

Sraz je ve 13.45 na nástupišti metra „B“ Karlovo náměstí.

Akce bude ukončena u tramvajové zastávky na Újezdě, doprovod do nejbližší stanice metra bude zajištěn.

Svoji účast nám nahlaste nejpozději do pondělí 28. 3. 2022 e-mailem na poradna@okamzik.cz nebo telefonicky na čísle 774 209 055.

 

V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v náhradním termínu ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 14:00 do 16:30 hodin.

 

Na setkání s Vámi se těší,

pracovnice Poradenského centra

Okamžik, z. ú.

Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4

Tel: 774 209 055

E-mail: poradna@okamzik.cz

www.okamzik.cz