Milí přátelé,

di bychom připomněli, že tu me kend, kdy se v rámci festivalu Open House Praha otvírají i pro nás zrakově postižené speciálněipravené objekty.

Kam se můžete tedy konkrétně vypravit?

Upozorňujeme, že příloze tomuto emailu zasíme balíček textových popisů přístupových tras od Navigačho centra SONS - Jak se budovám nejlépe dostat od nejbližšího dopravního spojení. Popisy vznikly na kladě objednávky pořadatelů Open House. Děkujeme.

 

A nyníehled daných budov:

Laichterův dům sobota 20. 5. 12.00 hodin

Adresa: Chopinova 1543/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Jedna z klíčových staveb pražské architektonické moderny vyrostla na Královských Vinohradech na počátku 20. století. Jejím autorem je zná český architekt Jan Kotěra, kterým navrhl pro majitele nakladatelství Jana Laichtera, blízkého přítele T. G. Masaryka. Navenek si architekt pohrál s různými typy drsných omítek a režm zdivem. Uvnitř propojil kancelářské prostory nakladatelství s rodinným bytem prostřednictvím schodišťové haly, zdobené ornamentální malbou a vyřezávanými sovami, symboly moudrosti a vzdělanosti.

Zpřístupně prostory: vstupní hala, schodiš s halou, pírna, zahrada

Nová budova ČVUT v Praze Fakulta architektury sobota 20. 5. 14.00 hodin

Adresa Thákurova 2700/9, Praha 6

Nová budova ČVUT vyrostla na jednom z posledních volných pozemků areálu vysokoškolského kampusu v Dejvicích v roce 2011. Stala se tak posledním přístkem v souboru budov, jejichžvodní urbanistickou podobu načrtl ve dvacách letech 20. století architekt Antonín Engel. V architektonické soutěži nezískal sice Ateliér Alena Šmková architekti prvnísto, ale jejich návrh byl komisí doporučen k dalšímu zpracová. Jednoduchou železobetonovou monolitickou stavbu ozvlášují z boku výrazně barevné objekty poslucháren. Jak zmiňuje sama architektka, budova školy by měla akcentovat myšlenku otevřenosti, jednoduchosti a pravdivosti jako soubor těch hodnot, na kterých je postavena zdejšíuka.

Zpřístupně prostory: celá budova

eobecný penzijní ústav m Radost sobota 20. 5. 16.00 hodin

Adresa nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Monumentální funkcionalistická budova Všeobecného penzijního ústavu na Žkově patřila k nejvýznamnějším prvorepublikovým realizacím, které se dočkaly světového uzná. Na svou dobu zde bylo užito mnoho progresivních prvků, například kovové konstrukce oken a fasádní obklady z keramických tvárnic Rako, pro které si budova vysloužila lidovou přezdívku „kachlírna“. Jako jedna z prvních v Československu byla dokonce vybavena americkou klimatizací Carrier. V roce 1951 byla předána československým odborům. Od roku 2019 má budova nového majitele i jméno a v plánu je její kompletní rekonstrukce. Než k ní dojde, Dům Radost nabí možnost pronajmout si tu kanceláře, ateliér či byt a oží i uměm a kulturou. Nachá se zde kavárna, stř bar či butikové kino.

Zpřístupně prostory: kanceláře, střecha, butikové kino, zasedacístnosti

Klubovým Autoklubu České republiky neděle 21. 5. 12.00 hodin

Adresa Opletalova 1337/29, Praha 1

U příležitosti 25. výročí od založení prvního českého autoklubu bylo roku 1929 otevřeno reprezentativnídlo v dneš Opletalově ulici. Autorem návrhu byl Pavel Janák, v té době profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Janák zcela změnil vnější podobu paláce, která byla provedena v novoklasicistním až puristickém stylu. Naopak interiéry měly být navýsost reprezentativní, nechyběly tu mramorové obklady, štukovázdoba či dřevě dubové obklady. V přízemí paláce se dříve nacházely restaurace, informač kancelář a prodejna autoklubu, Smetanův sál sloužil ke koná společenských akcí.

Zpřístupně prostory: společenské prostory, přízemí druhé patro

Kostel sv. Anny Pražskáovatka neděle 21. 5. 14.00 hodin

Adresa Zlatá 211/1, Praha 1 (příchod z Liliové ulice / Anenského nástí)

V původně gotickém kostelu ze 14. stole dnes funguje mezinárodní duchovní centrum, které vzniklo z podnětu Václava Havla a spravuje ho Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Pražskáovatka je místem nejrozmanitějších setká, přednášek a diskusí, koncertů, výstav, meditací i happeningů. Na její rekonstrukci se na začátku tisíciletí podílela patronka festivalu Open House Praha, česká architektka Eva Jiř, která odkryla pohled do originálního, jediného dochovaného gotického krovu v Praze. Kostel sv. Anny také posloužil jako inspirace spisovateli Jaroslavu Foglarovi pro jeho romány o tajuplné čtvrti Stínadla.

Zpřístupně prostory: hlavní loď kostela, kruchta

Quadrio neděle 21. 5. 16.00 hodin

Adresa Purkyňova 2121/3, Praha 1

Multifunkč komplex Quadrio dostal své pojmenová z hříčky cizích slov odkazují na tvar budovy a také na čtyři funkce, které jsou zde propojeny: obchod, práce, bydlení a volný čas. Projekt certifikovaný jako zelená budova máky nejmodernějším technologiím a efektivnímu uspořá prostorůrazně nižší provozníklady. V prostoru před budovou stojí proslulá pohyblivá socha spisovatele Franze Kafky od umělce Davida Černého.

Zpřístupně prostory: vstupní recepce, stř terasa

 

Vstup na prohlídky je zdarma bez nutnosti předchozí registrace. Ve všech budovách bude návním umožn vstup v doprovodu vodicích či asistenčch psů.

ce na: www.openhousepraha.cz/festival-2023/bez-barier/program-pro-nevidome.

 

ijďte!

 

Zdeněk Bajtl

SONS ČR