Vážení milovníci cestování.

Můj dnešní tip vás zavede do Muzea meteoritů ve městě Frýdek–Místek – Místek.

Muzeum s touto tématikou je jediné v naší republice. Jsou zde k vidění nejrůznější meteority, které v průběhu milionů let dopadly na naši planetu Zem. Komentovaná prohlídka začíná mluveným 15 minutovým filmem s obecnými informacemi, a dále následuje povídání o jednotlivých exponátech, které je možno si také hapticky prohlédnout. Průvodce expozicí ochotně odpovídá na všetečné a zvídavé dotazy návštěvníků. Na závěr si mohou návštěvníci v muzejním obchůdku nakoupit šperky a výrobky s úlomky meteoritů a odnést si tak domů i kousek vesmíru.

Naše planeta se neustále střetává s tunami kosmického materiálu, které jako meteory vidíme na noční obloze, lidově řečeno jako "padající hvězdy". Drtivá většina těles se v atmosféře odpaří. Pak jsou tu ale větší a těžší kousky. Vesmírná tělesa vstupují do naší atmosféry obrovskou rychlostí (11-72 km/s! ). V okamžiku, kdy začne těleso vlivem tření o naší atmosféru zářit, mluvíme o meteoru.  Pokud je meteor jasnější než Venuše,  mluvíme o bolidu. V některých případech, kdy je těleso větší, může jeho jas krátce osvítit oblohu jako ve dne. Pokud na zemský povrch dopadnou zbytky takového tělesa, až poté mluvíme o meteoritu. 

Aby něco dopadlo, musí mít původní těleso správné parametry jako velikost, složení, úhel, pod kterým do atmosféry vstupuje, jeho rychlost atd. Často končí výbuchem a rozdělením tělesa na mnoho částí. Z tělesa se průletem atmosférou odpaří i 90 % původní hmoty.

Meteority jsou jediná kosmická tělesa, pokud nepočítáme ty, které mohou z vesmíru dovést různé sondy, nebo dokonce lidská posádka, které můžeme podrobit zkoumání. Je to vzácná hmota, která přináší spoustu informací o naší sluneční soustavě,  např. o složení a vzniku různých vesmírných těles (planety, asteroidy).

Meteority dostávají jméno podle nejbližšího obydleného místa (města, vesnice, místní název). Pokud byl dopad meteoritu sledován a kámen (kameny) byl bezprostředně potom nalezen, bavíme se o pádu meteoritu. Pokud byl meteorit nalezen a není přiřazen ke konkrétnímu pádu, je to nález meteoritu.

Ve světové databázi meteoritů je momentálně přes 74000 zapsaných meteoritů, od každého názvu může být jeden, nebo klidně stovky až tisíce nalezených kusů. Každý pád meteoritu je doprovázen světelnými a zvukovými jevy a vždy upoutá pozornost náhodných svědků (např. v noci dojde ke krátkému ozáření krajiny jako ve dne, budovy vrhají stíny). Pokud se takové úkazy stanou nad obydlenými oblastmi, jsou často viditelné na velkou vzdálenost. Zářit totiž začínají ve velké výšce (např. 120-150 Km) a dle trajektorie a délky záření mohou uletět za pár vteřin viditelnosti i stovky kilometrů. Také rozsah barev, kterými může bolid svítit, je velmi rozličný - od bílé, žluté, oranžové, červené, namodralé až po zelenou. Typický je dlouhý světelný ocas (v noci) a nápadně dlouhá, prachová stopa (ve dne), která může na obloze vydržet i několik hodin. Mezi nejznámější denní bolidy u nás patří např. meteorit Morávka.

Akustický jev přijde vždy s určitým časovým zpožděním, může to být i několik minut od záření bolidu. Záleží na vzdálenosti pozorovatele. Škála zvuků je stejně jako u světelných jevů velmi rozmanitá. Většinou je první velmi hlasitá detonace, bývají popisovány zvuky, které zní jako úder hromu, rána z děla, praskání a mnoho dalších. Pozorovatel, který stojí dost blízko u oblasti, kde dopadají meteority, slyší dost často zvuky podobné pískání a syčení. Při výbuchu zvláště větších těles přichází i tlaková vlna, která může poškodit např. skleněné tabule v oknech a může tak dojít ke zranění, např. Čeljabinsk. K výbuchu tělesa a jeho rozdělení dochází zpravidla ke konci jeho světelné dráhy. Dopadová rychlost většiny meteoritů se rovná pouze rychlosti zemské přitažlivosti, velká kosmická rychlost je vlivem tření eliminována.

Muzeum meteoritů se nachází v části Místek ve městě Frýdek-Místek, na náměstí Svobody č.33, a je dobře dostupné autobusy MHD ze zastávek Místek Ostravská a Místek poliklinika.

 

Muzeum je otevřeno od pondělí do pátku mezi 9 a 16 hodinou. Komentované prohlídky je lépe objednat předem na kontaktech info@meteority.com, +420 703 121 091. Po předchozí domluvě lze zařídit přednášky pro skupiny i mimo otevírací dobu, od září jsou pravidelné přednášky pro všechny věkové skupiny.

Vstupné do muzea pro ZTP/P je 0Kč a pro doprovod také 0Kč

Více informací naleznete na webu muzea. https://www.meteority.com/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-13329801

Zajímavosti z této oblasti naleznete pod tímto odkazem: https://www.meteority.com/clanky-o-meteoritech/

Přeji Vám krásné zážitky.

Alena Hejčová
Metodické centrum odstraňování bariér - zpřístupňování památek pro zrakově postižené
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS ČR, z.s.)
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Tel: 775 438 112
email: hejcova@sons.cz
www: www.sons.cz; www.bilapastelka.cz