Vážení milovníci cestování.

Mám pro vás tip na návštěvu města Olomouce. Zde, v historické budově radnice na Horním náměstí se v prvním patře nachází hmatový model sloupu Nejsvětější Trojice.

Olomoucká radnice, jejíž součástí je také orloj ve stylu socialistického realismu, tvoří spolu se Sloupem Nejsvětější Trojice a gotickými fontánami jednu z dominant Olomouce. Gotická budova s goticko-renesanční věží, jejíž výška dosahuje 75 metrů, je považována za nejvýznačnější stavební památku olomoucké světské architektury. Zároveň je velmi reprezentativní budovou, ve které dodnes sídlí městská samospráva.

 Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci Patří mezi morové sloupy, které byly hojně stavěny v období baroka. Byl postaven Václavem Renderem roku 1716, na sochařské výzdobě se podíleli F. Sattler, O. Zahner a J. M. Sherhauf. Vrcholové pozlaceného sousoší je pak dílem S. Forstnera. Jde o největší barokní sousoší v českých zemích výjimečné jak svými rozměry (výška 35 metrů, nejvyšší sousoší v ČR), tak svou bohatou figurální výzdobou. V roce 2000 byl zařazen na seznam dědictví UNESCO.

Haptický model je vyroben z kovu, epoxidové pryskyřice a dalších odolných materiálů. Oproti dřívějším dřevěným modelům má mnohem víc detailů. Můžete si jej přijít prohlédnout nebo osahat do foyer v prvním patře radnice. Od výtahu se dáte doprava, poté půjdete podél zdi rovně cca 10 metrů vlevo, kde se model nachází.

Do historické budovy radnice se ale dostanete pouze v době úředních hodin magistrátu, tedy v pondělí a ve středu 8 - 12 a 13 - 17, v úterý a ve čtvrtek 8 – 12 a 13 - 15.30, pátek až neděle je zavřeno.

Popis sloupu Nejsvětější Trojice – dominanty olomouckého Horního náměstí.

Sloupu dominují pozlacené měděné sochy Nejsvětější Trojice doprovázené archandělem Michaelem na vrcholu a Nanebevzetí Panny Marie na dříku pod nimi.

Základna sloupu, tvořená třemi patry, je obklopena dalšími 18 sochami svatých a 14 reliéfy ve zdobných kartuších. Na nejvyšším patře stojí svatí spojení s pozemským životem Ježíše – rodiče jeho matky svatá Anna a svatý Jáchym, jeho nevlastní otec svatý Josef a svatý Jan Křtitel, který připravoval jeho příchod – a spolu s nimi svatý Vavřinec a svatý Jeroným, kterým byla zasvěcena kaple na olomoucké radnici. Tři reliéfy zastupují tři křesťanské ctnosti Víru, Naději a Lásku.

Patro pod nimi je věnováno moravským světcům svatému Cyrilu a svatému Metoději, kteří roku 863 přišli šířit křesťanství na Velkou Moravu (svatý Metoděj se stal moravským arcibiskupem), svatému Blažeji, jemuž byl zasvěcen jeden z hlavních olomouckých kostelů, a patronům Čech svatému Vojtěchu a svatému Janu Nepomuckému, jejichž kult byl i na Moravě velice silný.

Na nejnižším patře lze vidět postavy svatého Mořice a dalšího českého patrona svatého Václava, jimž byly zasvěceny dva významné olomoucké chrámy, rakouského patrona svatého Floriána, který byl také vnímán jako ochránce proti různým neštěstím, především požáru, svatého Jana Kapistránského, který dvakrát město navštívil, aby v něm kázal, svatého Antonína, člena františkánského řádu, který v Olomouci vlastnil významný klášter při kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, a svatého Aloise Gonzagu, patrona studentů, jehož socha měla manifestovat, jak velmi si Olomouc váží své univerzity.

Mezi těmito sochami jsou vytesány reliéfy dvanácti apoštolů. Na spodním patře je 12 soch světlonošů (luciferů).

Uvnitř sloupu je také malá kaple s reliéfy znázorňujícími Kainovu oběť části své úrody, Ábelovu oběť prvorozených jehňat, Noeho první zápalnou oběť po potopě, Abrahámovu oběť Izáka a jehněte a Ježíšovu smrt na kříži. V pozadí tohoto reliéfu lze vidět města Jeruzalém a Olomouc. V minulosti se v kapli konaly bohoslužby, z důvodů miniaturního prostoru byl v kapli jen kázající kněz, věřící stáli venku okolo sloupu. Díky zvláštní konstrukci oken ve sloupu a akustice bylo knězovo kázání slyšet na velké části náměstí. Pod jednou z desek podlahy je ukrytý tajný otvor, který ústí do chodby, která vede vně bývalé olomoucké pevnosti.

V Olomouci najdete více zpřístupněných památek pro zrakově postižené návštěvníky, ve kterých také mají haptické modely. Jsou to chrám sv. Michala, chrám sv. Mořice, katedrála sv. Václava, chrám sv. Gorazda. Na sever od města Klášterní Hradisko a na nedalekém Svatém Kopečku Bazilika navštívení Panny Marie.

Přeji Vám krásné zážitky z návštěvy olomouckých památek.

Alena Hejčová
Metodické centrum odstraňování bariér - zpřístupňování památek pro zrakově postižené
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS ČR, z.s.)
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Tel: 775 438 112
email: hejcova@sons.cz
www: www.sons.cz; www.bilapastelka.cz