Vážení milovníci cestování.

Jaro vás jistě láká k procházkám a výletům. Mám tu pro vás zase jeden tip na opravdu přístupnou památku. Tentokráte je to Národopisné muzeum v Praze a v něm zejména plně haptická expozice Tradiční lidová kultura dotykem.

Tato stálá expozice přibližuje život našich předků na vesnici přelomu 19. a 20. století. Najdete zde model vesnického obydlí, výrobky a pracovní nástroje řemeslníků, ukázky lidového oděvu a látek, ze kterých byl zhotovován. Jsou zde také luštěniny, které tvořily základ stravy, nebo bylinky, které byly používány na dochucení jídel nebo v léčitelství. Můžete si poslechnout ukázky lidové hudby ze všech regionů dnešní České republiky. Děti, a třeba i dospělí ocení panenky v původních krojích nebo dřevěné hračky, s nimiž si hráli jejich vrstevníci před sto lety.

Všechny exponáty jsou určeny k haptické prohlídce, a jsou opatřeny popisky ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Součástí expozice je i katalog v Braillově písmu s reliéfními obrázky. K expozici jsou připraveny doprovodné programy, prezentace předmětů užívaných ve svátečních časech a komentované programy v návaznosti na tradiční svátky, lidové zvyky a tradice nejen pro nevidomé a slabozraké návštěvníky, ale i pro zájemce z řad škol a zájmových spolků. Expozice je velmi vhodná i pro dětské návštěvníky.

Další stálá expozice Česká lidová kultura v současnosti nemá haptickou linku, její součástí jsou ale také hudební a dotykové prvky. Etnografická expozice seznamuje s každodenností a folklorem života na českém, moravském a slezském venkově v 18., 19. a první polovině 20. století.  Návštěvu stálé expozice a dočasných výstav doporučujeme navštívit s vidícím doprovodem nebo v rámci komentované prohlídky.

V budově letohrádku nebo v přilehlém parku jsou pořádány koncerty folklórní hudby z České republiky nebo zahraničí. Přehled aktuálních akcí v Národopisném muzeu najdete zde.

Expozici Tradiční lidová kultura dotykem je možno navštívit individuálně bez předchozí rezervace, nebo jako komentovanou prohlídku ve skupině, kterou je možno objednat pouze na všední dny, minimálně s týdenním předstihem. Maximální počet osob ve skupině je 15, minimální není určen. K objednání můžete využít telefonní kontakty 224 497 374, 773 793 412, nebo e-mail lucie.cmelikova@nm.cz.

Vstupné na komentovanou prohlídku pro skupinu ZTP 30 Kč, ZTP/P 30 Kč, doprovod 30 Kč, ostatní 80 Kč, komentovaná prohlídka pro skupinu 110 Kč/os, děti do 15 let zdarma. Individuální prohlídka expozice pro ZTP 0 Kč, ZTP/P 0 Kč, doprovod 0 Kč. Aktuální vstupné zde.

Národopisné muzeum sídlí v Letohrádku Kinských, který se nachází na úbočí bývalých vinic vrchu Petřína v překrásné Kinského zahradě o rozloze přibližně 17 hektarů s rybníčkem a vodopádem, podle návrhu tehdejšího hospodářského ředitele Kinských Františka Höhnela. Tato předměstská vila byla postavena ve stylu pozdního klasicismu v letech 1827–1831 podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Kocha, jako letní sídlo vznešeného knížecího rodu.

Letohrádek je situován v zadní části parku, který je nejbližší částí Kinského zahrad ve směru od ulice Holečkova. Odsud přímo k budově vede stoupající cesta dlážděna nepravidelnými kusy kamení, která se přibližně v polovině parku rozděluje na dvě cesty po obou stranách centrálního trávníku a opět sjednocuje před budovou muzea.

Letohrádek je jednoposchoďová empírová budova s přízemními bočními přístavky, s terasou na úrovni patra. Osově souměrná a slohově čistá klasicistní stavba je vně strohá. Hlavní východní průčelí je trojosé. Střed se vstupními dveřmi zdůrazňuje rizalit s předloženým portikem se čtyřmi dórskými sloupy.

Před hlavním průčelím s vchodovými dveřmi jsou 4 schody nahoru. Budova Letohrádku má troje vchodové dveře, do muzea se vchází prostředními, za nimiž se nachází prostorná vstupní hala. Pokladna s muzejním obchodem je v místnosti po pravé straně ze vstupní haly, po levé straně je samoobslužná bezplatná šatna. Je to místnost se skříňkami na zamykání a vratnou minci v hodnotě 5, nebo 10 Kč. Za vstupní halou se nachází hala s hlavním širokým schodištěm bez označení. V přízemí vpravo se nachází expozice Tradiční lidová kultura dotykem a na konci chodby kavárna. Doleva je prostor pro aktuální dočasnou výstavu. Nad schodištěm vpravo je stálá expozice Česká lidová kultura, rovně prostor pro krátkodobé výstavy. V přízemí před hlavním schodištěm se vždy nachází kustod, který rád poskytne navigaci.

V objektu je neoznačené hlavní schodiště a WC, menši schody v expozicích jsou označené. Pro návštěvníky s omezenou mobilitou je k dispozici výtah spojující přízemí a 1. patro. Výtah je možné použít pouze v doprovodu zaměstnance muzea. Letohrádek Kinských je od roku 2003 též nazývaný Musaion, což v řečtině znamená chrám múz.

Národopisné muzeum patří pod správu Národního muzea v Praze. V roce 1964 bylo sídlo národopisného muzea vyhlášeno Národní kulturní památkou. 

Nová národopisná expozice získala ocenění České národopisné společnosti za rok 2005 a v roce 2007 byla nominována na cenu Evropské muzeum roku.

Vodicí psi do muzea mohou.

Při rozhodování, jestli stojí za to muzeum navštívit vám může být nápomocná fotogalerie:  Zonerama a také si můžete SPUSTIT/STÁHNOUT audio pozvánku. Rovněž jsou vám k dispozici i webové stránky  Národopisné muzeum Národního muzea.

Veškeré informace o této a dalších přístupných památkách naleznete také na webu SONS ČR, z.s. pod odkazem: https://www.sons.cz/pamatky.

 

Přeji vám krásné dny a mnoho pestrých zážitků při návštěvách přístupných památek.

 

Alena Hejčová
Metodické centrum odstraňování bariér
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS ČR, z.s.)
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Tel: 775 438 112
email: hejcova@sons.cz
www: www.sons.cz; www.bilapastelka.cz