Vážení členové konference Vis-imp,

 

Nadace O2 připravila ve spolupráci se školitelem panem Kudrnou webinář  pro lidi se zrakovým znevýhodněním k tématům spojeným s kyberprostorem. Akce proběhne online už dnes 22.11.2023 od 17.00 do 19.00 hodin.


Níže předáváme podrobnější informaci od organizátora.


Jan Šnyrych


***


Anotace: 

Digitální technologie pomáhají lidem se zrakovým znevýhodněním v mnoha oblastech. Zajišťují přístup k informacím, umožňují komunikaci, vzdělávání, pomáhají zvládat řadu každodenních činností. Pojďme si společně ukázat, jak používat digitální technologie bezpečně, a naplno uplatnit jejich potenciál. V průběhu kurzu si řekneme jak hackeři manipulují s lidmi a proč se jim to daří. Bavit se budeme o podvodných zprávách, ale také telefonátech. Vysvětlíme si, proč není radno je podceňovat a jak se s nimi vypořádat. Ukážeme si také jak zabezpečit své účty. Bezpečnostní tipy a triky doplníme o příběhy, které s námi sdílela komunita lidí se zrakovým znevýhodněním. Na své si přijdou začátečníci i pokročilí. Abychom nezapomněli, na kurzu jsou vítáni také vaši vidící průvodci. I pro ně máme několik tipů s čím vám mohou při využívání digitálních technologií pomoci. Tak neváhejte udělat další krok k sebevědomému užívání digitálních technologií a rezervujte si místo na kurzu. 

Děkuji za spolupráci. 

 

Nadace O2
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4   140 22
www.nadaceo2.cz  | www.facebook.com/NadaceO2/

 

 Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností O2 Czech Republic a.s. uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných podmínek společnosti O2 Czech Republic a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem. Podmínky, za nichž O2 Czech Republic a.s. přistupuje k jednání o smlouvě a jakými se řídí, jsou dostupné zde.

The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any potential contract proposal. O2 Czech Republic a.s. concludes contracts or amendments thereto in a written form or in the form and the procedure in accordance with relevant general terms and conditions of O2 Czech Republic a.s., if all requirements are agreed. Contracts are concluded by an authorized person entitled on the basis of a written authorization. Contracts on a future contract are concluded solely in a written form, self-signed or signed by means of an advanced electronic signature. The conditions under which O2 Czech Republic a.s. negotiates contracts and under which it proceeds are available here.