Vážení milovníci cestování.

Dnes bych ráda vaši pozornost zaměřila na Památních Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum, národní kulturní památka, která rozsahem expozic přesahuje hranice regionu, nabízí interaktivní expozice, velkoplošné projekce a unikátní haptickou stezku.

Expozice PŘÍBĚH KONSTANTINA A METODĚJE otevírá knihu o životě mužů, kteří stáli u počátku slovanského písemnictví. PRAVĚK UHERSKOHRADIŠTSKA – zde z expozice ze surové oceli promlouvají jako němí svědkové minulosti originály nejvýznamnějších archeologických nálezů. A expozice VELKÁ MORAVA, zde okolo základů hřbitovního kostela za 9. století vypráví příběh velmože Mojslava.

Nás nejvíce zajímá celo haptická expozice Příběh Uherskohradišťska. Komentovaná prohlídka návštěvníky provede historií od dob Velké Moravy po nejstarší osídlení ve starší době kamenné. Během výkladu jsou nabídnuty k haptice originály i repliky keramických nádob, kel z mamuta, ozdob na oděv, nástrojů a model dobového obydlí. Také reliéfní obrázky ozdob, nádob a obydlí, vyrobené termo technikou na mikrokapslovém papíře. Druhá část prohlídky je v expozici, ve které je 20 zastavení u replik exponátů instalovaných na svislé zdi, nebo v nikách, doplněných hudbou, nebo zvuky, které vydávají jednotlivé nástroje, ke kterým vede návštěvníky kovové zábradlí.

Tato expozice byla otevřena 1. září letošního roku, po více než 2,5 letech od zahájení stavebních prací přístavby Památníku Velké Moravy.

Památník Velké Moravy - Cyrilometodějské centrum, se nachází na ulici Jezuitská 1885, ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Je dostupné autobusy linkové dopravy z autobusového nádraží Uherské Hradiště, směr Zlín, nebo Jakubí, a vystoupíte na zastávce Staré Město, nám. Velké Moravy.

Komentované prohlídky je třeba objednat předem pro velký zájem škol a veřejnosti u Mgr. Dany Menouškové, telefonem, nebo emailem: Tel.: 734 282 556, E-mail: dana.menouskova@slovackemuzeum.cz 

Vstupné do muzea pro ZTP a ZTP/P je 0Kč, pro doprovod dle ceníku na webu muzea. https://www.slovackemuzeum.cz/oteviraci-doba-a-vstupne

Otevírací doba muzea je od pondělí do neděle 9:00 až 12:00 a 12:30 až 17:00.

Objekt je bezbariérově přístupný, jsou zde ozvučené výtahy a WC pro tělesně postižené.

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum spravuje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, proto více informací naleznete na jeho stránkách: https://www.slovackemuzeum.cz/objekty

Přeji Vám krásné zážitky.

Alena Hejčová
Metodické centrum odstraňování bariér - zpřístupňování památek pro zrakově postižené
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS ČR, z.s.)
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Tel: 775 438 112
email: hejcova@sons.cz
www: www.sons.cz; www.bilapastelka.cz