[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Pozvánka na Den otevřených dveří SONS do Domu služeb v PrazeMilí přátelé,
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis
Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Praha

si Vás dovolují pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMU SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ
Krakovská 21, Praha 1

Kdy: ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 9:00 do 17:00 hod.

Rádi Vás uvítáme v centru poskytujícím specifické služby nevidomým a
slabozrakým.
Uvidíte speciální učebny, odborná pracoviště i klubové prostory, ve
kterých se nevidomí učí dovednostem nezbytným pro jejich plnohodnotný
život.

Na setkání s Vámi se těší

Mgr. Václav Polášek, prezident SONS ČR, z. s.  
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. 
Ing. Jiřina Polášková, ředitelka TyfloCentra Praha, o.p.s.           


V průběhu dne se můžete seznámit:

• s metodami nácviku samostatné chůze, stolování, vaření,
vlastnoručního podepisování nebo čtení a psaní slepeckého Braillova
písma, stejně jako se speciálními optickými pomůckami a kamerovými
lupami (Tyfloservis)

• s pomůckami denní potřeby (Prodejna pomůcek pro nevidomé SONS)

• s učebnou výpočetní techniky, kde se nevidomí lidé učí
pracovat s počítačem i internetem bez použití monitoru a myši
(Tyflokabinet SONS)

• s praktickou ukázkou speciálních reliéfních, akustických i
světelných naváděcích systémů usnadňujících orientaci těžce zrakově
postiženým, např. ozvučený semafor

• se službami Navigačního centra SONS pro nevidomé a slabozraké

• s Knihovnou digitálních dokumentů (SONS)

• s časopisy pro nevidomé a slabozraké, např. časopisem Zora, který vychází již 
od roku 1917

Každý rok si 3. listopadu připomínáme jako Den nevidomých v upomínku
na zakladatele systematického vzdělávání nevidomých, Francouze Valentina Haüye, 
který v roce 1784 založil v Paříži první výchovně vzdělávací zařízení pro 
nevidomé.
A právě 13. 11. 1745 se Valentin Haüy narodil. Den jeho narození, vzhledem k 
jeho pedagogickému odkazu, zvolili v roce 1947 dva naši významní pedagogové
Rudolf Krchňák a Lubomír Nop působící na školách pro nevidomé za Den 
nevidomých. 

Informace pro školy a instituce: 

V případě, že se rozhodnete pro návštěvu našeho dne otevřených dveří
jako skupina, prosíme Vás o potvrzení účasti předem do 10. 11. 2019 na
tel. 221 462 466 nebo 775 722 434 nebo e-mail: pakos@sons.cz.

Děkujeme. 

Kontakty:
Tel.: 221 462 462, 221 462 111 
E-mail: sons@sons.cz 

Více o našich organizacích se můžete dozvědět: 
www.sons.cz
www.tyfloservis.cz
praha.tyflocentrum.cz
www.bilapastelka.cz 
www.facebook.com/sonscz
www.facebook.com/bilapastelka
www.facebook.com/Tyfloservis

Attachment: SONS ČR - pozvánka na den otevřených dveří.pdf
Description: Adobe PDF document