[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Informace a odpovědi z poradny SONS Praha – 11/2019Milí čtenáři,
v článcích z pražské poradny přinášíme obvykle informace, jejichž
pramenem bývají zejména právní předpisy. Tento měsíc jsme se rozhodli
Vás stručně seznámit se dvěma soudními rozhodnutími, v nichž soudy
řešily práva a povinnosti nevidomých; konkrétně žadatelů o:
Příspěvek na zvláštní pomůcku a 
zápis do evidence osvojitelů
Přiložený článek najdete i na těchto odkazech:
https://1url.cz/@SONS_pravni1119
https://www.sons.cz/11-2019-Informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONS-P4007980.html
 
Dostatek energie do listopadových dnů přeje
 
Luboš Zajíc
 
Mgr. Luboš Zajíc
Sociálně právní poradna SONS ČR, z. s.
Tel.: 221 462 432
E-mail: zajic@sons.cz, GSM: +420 775 438 187
 

Attachment: 11_2019_Informace_odpovedi.doc
Description: MS-Word document