KC Vrchlická musí rušit předběžně naplánované akce z důvodu PES 5