Připomínáme: KC Vrchlická zve na Aromaterapii s občerstvením - středa 20. 10. od 17 hodin