KC Vrchlická nabízí poslední místa na rekondičním pobytu od 13. do 18. července 2021