Pozvánka na zvukařský workshop - platí pro každého zrakově postiženého