Summary


O elektronických klávesových nástrojích a zpracování hudby na počítači

Předmětem této konference je okruh témat související s hrou na elektronické klávesové nástroje a jejich obsluhou, výukou hry na tyto nástroje, zpracování hudby na počítači a tak práce s notací, jak černotiskovou, tak braillskou.

To contact the list owners, use the following email address: klavesy-owner@konference.braillnet.cz

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.