Summary


Konference pro střelce a příznivce simulované zvukové střelby

V tto konferenci zskte informace o pipravovanch soutch, zmnch pravidel a podobn. Mete si zde vym·ovat praktick zkuenosti z ppravy i vlastn stelby. Mte monost vyjdit sv nzory na tento sport a popsat zitky z jeho provozovn.

To contact the list owners, use the following email address: szs-owner@konference.braillnet.cz

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.