Summary


Téčko - o technice zrakově postiženým na míru

Časopis Téčko je součástí nabídky periodik redakce Zora SONS ČR. Jedná se o přílohu věnující se technice, podtitulek zní: o technice zrakově postiženým na míru. Přináší všechny důležité zprávy o novinkách v oblasti zvětšovacích a odečítacích programů a d

To contact the list owners, use the following email address: tecko-owner@konference.braillnet.cz

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.