Vis-imp March 2022

vis-imp@konference.braillnet.cz
  • 1 participants
  • 8 discussions

Noční běh pro Světlušku 2022
by Vis-Imp
3 months, 1 week

Úprava hodin vedení SONS vyhrazených pro veřejnost
by Vis-Imp
3 months, 1 week

Pozvánka na přístupný filmový festival Jeden svět 2022
by Vis-Imp
3 months, 2 weeks

Pozvánka na první aktivity SONS ONLINE
by Vis-Imp
3 months, 2 weeks

Vstup SONS ČR, do NRZP
by Vis-Imp
3 months, 2 weeks

Malá oprava k soutěži ve čtení a psaní Braillova písma 2022
by Vis-Imp
3 months, 3 weeks

Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma 2022
by Vis-Imp
3 months, 3 weeks

Informace a odpovědi z poradny SONS Praha - 03/2022
by Vis-Imp
3 months, 4 weeks
Results per page: